Gevorderdentraining: Update Microsoft 365

Microsoft 365 - Gevorderdentraining: Update Microsoft 365

Doelgroep: Duur:
Investering: € 495,00 Delen:

Inleiding

Vroeger werden Office en Windows eens in de drie jaar vernieuwd. Tegenwoordig worden producten en diensten die in Microsoft 365 zitten dagelijks voorzien van innovaties. Dat is goed nieuws. Maar betekent ook dat u eigenlijk altijd achterloopt met uw kennis en soms overvallen wordt door nieuwe mogelijkheden. Om op de juiste manier om te gaan met deze veranderingen en daarin verstandige keuzes te maken, is het van groot belang dat u bijblijft. 

Tijdens deze training komt u te weten wat de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar zijn voor het onderwijs en hoe u deze een plek kunt geven binnen uw bestuur of school.  
 
Deze training is interessant voor onderwijsorganisaties die hun omgeving zelf beheren, maar ook voor organisaties die gebruikmaken van een netwerkbeheerder. Zo zorgt u ervoor dat u een goede gesprekspartner bent en blijft.
 
Doelgroep: ICT-coördinatoren, bovenschoolse ICT-coördinatoren, ICT-beleidsmedewerkers en functioneel beheerders.  

Doel van deze gevorderdentraining

Het doel van deze update is om de uitbreidingen en nieuwe functionaliteiten te leren kennen en hierbij de juiste afwegingen te maken hoe u deze kunt inzetten en implementeren in uw eigen onderwijsomgeving.  

Resultaten van de training: Update Microsoft 365

Na deze training bent u helemaal op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en kan daarmee uw visie, beleid en inrichting van uw cloudomgeving actualiseren of het gesprek aangaan met uw netwerkbeheerder. 

Na deze training:

  • bent u op de hoogte van uitbreidingen en vernieuwingen binnen Microsoft 365 van de laatste twee jaar en kent u de betekenis voor uw onderwijs(organisatie);
  • weet u welke keuzes u moet maken voor implementatie in uw eigen onderwijsorganisatie;
  • weet u welke veranderingen en innovaties op de roadmap staan van Microsoft en welke keuzes u kunt maken bij de implementatie.

De trainers

Albert is bijna 40 jaar geleden voor de klas begonnen en snel doorgegroeid naar directiefuncties. Op het moment dat hij de eerste Comenius PC in handen kreeg, sloeg het ICT virus toe. Met 30 jaar ervaring met ICT in het onderwijs en honderden implementaties en trainingen op zijn naam, is Albert meer dan wie ook in staat de brug te slaan tussen ICT en het onderwijs. Hij weet zijn kennis en ervaring op bevlogen wijze over te brengen.

Jan was voorheen ICT-er op de PABO en deed zo zijn eerste ervaring op met ICT in het onderwijs. Al vanaf 2003 is Jan een van de grootste experts op het gebied van implementatie van Microsoft technologie in het onderwijs. Met een bescheiden houding en ervaring bij honderden scholen kan hij ICT-ers effectief opleiden en ondersteunen.