Gevorderdentraining: Update Microsoft 365

Microsoft 365 - Gevorderdentraining: Update Microsoft 365

Doelgroep: Duur:
Investering: € 495,00 Delen:

Inleiding

Waarschijnlijk heeft u ergens in de afgelopen 8 jaar de eerste stappen gezet in de cloud. Zo bent u bijvoorbeeld begonnen met Exchange en SharePoint en zijn er later nieuwe diensten aan toegevoegd. Maar is uw inrichting wel meegegroeid? Zijn de keuzes van toen nog de juiste? Daarop ligt de focus van deze training.

Tijdens deze update-training komt u te weten wat de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar zijn voor het onderwijs. Vervolgens kunt u zelf de juiste afweging maken voor uw school of schoolbestuur en beslissen of deze nieuwe mogelijkheden passen in uw organisatie. 

Deze training is interessant voor onderwijsorganisaties die hun omgeving zelf beheren, maar ook voor organisaties die gebruikmaken van een netwerkbeheerder. Zo zorgt u ervoor dat u een goede gesprekspartner bent en blijft.
 
Doelgroep: ICT-coördinatoren, bovenschoolse ICT-coördinatoren, ICT-beleidsmedewerkers en functioneel beheerders.  

Doel van deze gevorderdentraining

Het doel van deze update is om de uitbreidingen en nieuwe functionaliteiten te leren kennen en hierbij de juiste afwegingen te maken hoe en of u deze wilt inzetten en implementeren in uw eigen onderwijsomgeving.  

Resultaten van de training: Update Microsoft 365

Na deze training bent u helemaal op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en kan daarmee uw visie, beleid en inrichting van uw cloudomgeving actualiseren of het gesprek aangaan met uw netwerkbeheerder. 

Na deze training:

  • heeft u inzicht in de uitbreidingen en vernieuwingen van Microsoft 365 van de laatste twee jaar en kent u de betekenis voor uw onderwijs(organisatie);
  • weet u de juiste afweging te maken voor uw school of school- bestuur om nieuwe mogelijkheden te omarmen of over te slaan;
  • weet u kritisch te kijken naar alle inrichtingskeuzes die indertijd zijn gemaakt en te beoordelen of aanpassingen wenselijk zijn;
  • weet u welke veranderingen en innovaties op de roadmap staan van Microsoft en welke keuzes u kunt maken bij de implementatie.

De trainers

Albert is bijna 40 jaar geleden voor de klas begonnen en snel doorgegroeid naar directiefuncties. Op het moment dat hij de eerste Comenius PC in handen kreeg, sloeg het ICT virus toe. Met 30 jaar ervaring met ICT in het onderwijs en honderden implementaties en trainingen op zijn naam, is Albert meer dan wie ook in staat de brug te slaan tussen ICT en het onderwijs. Hij weet zijn kennis en ervaring op bevlogen wijze over te brengen.

Jan was voorheen ICT-er op de PABO en deed zo zijn eerste ervaring op met ICT in het onderwijs. Al vanaf 2003 is Jan een van de grootste experts op het gebied van implementatie van Microsoft technologie in het onderwijs. Met een bescheiden houding en ervaring bij honderden scholen kan hij ICT-ers effectief opleiden en ondersteunen.