Apparaatlicentie Office 365 ProPlus

Apparaatlicentie Office 365 ProPlus

Leverancier: Microsoft

Categorieën: Administratieve software, Back-Up software, Antivirus & Beveiliging, Besturingssoftware, Communicatieplatforms, Educatieve software, Documentbeheer, Online Diensten

Vorm: Groepslicentie

Einddatum licentieovereenkomst leverancier: 31-12-2021

Met deze licentie kunt u een Office 365 ProPlus-licentie aan een Windows 10-apparaat toewijzen in plaats van aan een gebruiker.

Werken jullie op school met gedeelde computers? Door gebruik te maken van deze licentie kunt u die computers voorzien van Office 365 ProPlus. Zo kan iedereen (ook wanneer de gebruiker geen geldige Office-licentie heeft) gebruikmaken van de nieuwste versies van Office (Word, Excel, PowerPoint etc.). Dit kan handig zijn voor openbare computers die u met het Office-pakket wilt licentieren. Zo kunnen bijvoorbeeld hulpouders die niet werkzaam zijn voor de school, gebruikmaken van maken Office ProPlus.

Office 365-services en cloudservices

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt op een gelicentieerd apparaat, kan deze Office 365 ProPlus licentie gebruikt worden om documenten te maken en te bewerken. Let op, toegang tot Office 365-services zoals OneDrive en Sharepoint zijn afhankelijk van de licentie van de gebruiker. Oftewel: een gebruiker met een Microsoft 365-gebruikerslicentie die zich aanmeldt bij een gelicentieerd apparaat, heeft volledige toegang tot de Office 365 ProPlus-apps, inclusief Word, Excel en PowerPoint en daarnaast de gelicentieerde cloudservices, zoals OneDrive of Sharepoint. Een bezoeker zonder een licentie heeft toegang tot desktop-apps, maar niet tot de cloudservices.

Gebruiksregels van deze licentie

Dit betreft een gratis add-on die u mag gebruiken wanneer u beschikt over een Microsoft 365 licentie (oftewel: de cloudbundel). Het aantal licenties dat u maximaal mag bestellen, wordt bepaald door het aantal medewerkers dat u heeft opgegeven bij de meest recente jaaropgave in uw aantallenregistratie + het aantal uitbreidingen van uw basispakket. Dit is hetzelfde aantal als het aantal Cloudbundels dat uw instelling ontvangen heeft in de tenant.

Het toewijzen van deze licentie

Dit betreft een licentie die u toewijst aan apparaten in plaats van gebruikers. Dit doet u via Azure AD groepen. Zie hier de stappen hoe u dit toewijzen doet. Vooraf is het wel belangrijk dat u dus de apparaten al aan een groep hebt toegekend

Vereisten voor de apparaatlicentie

  • Het apparaat moet minstens versie 1907 of hoger van Office 365 ProPlus hebben;
  • Het apparaat moet minstens versie 1803 of hoger van Windows 10 hebben;
  • Het Windows 10-apparaat moet Azure Active Directory (Azure AD) joined of Azure AD Hybrid joined zijn (Intune).

Wilt u weten hoe u bovenstaande punten nakijkt of wilt u meer weten? Klik dan hier.

Inloggen: U kunt de prijs pas bekijken als u bent ingelogd!

Voorwaardelijke licenties

Logo Microsoft

Microsoft Basis Cloudbundel (alle medewerkers)