Informatiebijeenkomst over Teams in de klas en Adobe

Gratis bijeenkomsten - Informatiebijeenkomst over Teams in de klas en Adobe

Doelgroep: Duur:
Investering: € 0,00 Delen:

Inleiding

Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst is het stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden heel belangrijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is samenwerken. Leerlingen beginnen al met samenwerken in het basisonderwijs en het is essentieel om hen te leren hoe ze dit effectief en efficiënt kunnen doen. De samenwerking vindt voornamelijk plaats in teams, tussen leerlingen onderling of tussen leerkracht en leerlingen. 

Microsoft Teams kan fungeren als startpunt en biedt handige functionaliteiten voor de samenwerking in en buiten de klas. Zo biedt Teams leerkrachten onder andere de mogelijkheid om opdrachten aan de klas te geven die leerlingen ook weer gemakkelijk via Teams kunnen inleveren.   

Creatieve vaardigheden aanleren met Adobe
Naast effectief en efficiënt samenwerken, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan creatieve en digitale vaardigheden. Adobe Creative Cloud helpt deze vaardigheden bij leerlingen te stimuleren en verbeteren. Vaak wordt gedacht dat applicaties van Adobe ingewikkeld zijn, maar veel apps zijn intuïtief en snel aan te leren. 

Gratis informatiebijeenkomst voor leerkrachten en onderwijskundige ICT

Wilt u meer te weten komen over Microsoft Teams en welke functies kunnen bijdragen aan een goede samenwerking met leerlingen ? Bezoek dan onze gratis informatiebijeenkomst speciaal voor leerkrachten en onderwijskundige ICT’ers.

Na een introductie op Microsoft Teams heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een praktische sessie die dieper ingaat op Teams. Hier hoort u op interactieve wijze hoe u Teams kunt inzetten in de klas. Ook kunt u onze Adobe-sessie bezoeken waar u door de Adobe-onderdelen geleid wordt en ziet hoe u deze kunt inzetten in de klas. 

Doelgroep

Onderwijskundige ICT’ers, leerkrachten en I-coaches   

Programma

13.00 uur - 13.30 uur Ontvangst  
13.30 uur - 13.45 uur Welkomstwoord  
13.45 uur - 14.45 uur Algemene introductie Teams  
14.45 uur - 15.00 uur Pauze  
15.00 uur - 16.00 uur Handson parallelsessies :  
                               ● Teams in de klas 

                               ● Adobe Photoshop met aanverwante apps  

16.00 uur - 16.15 uur Vragenronde  
16.15 uur - 16.30 uur Afsluiting met borrel 

De trainer

Albert is bijna 40 jaar geleden voor de klas begonnen en snel doorgegroeid naar directiefuncties. Op het moment dat hij de eerste Comenius PC in handen kreeg, sloeg het ICT virus toe. Met 30 jaar ervaring met ICT in het onderwijs en honderden implementaties en trainingen op zijn naam, is Albert meer dan wie ook in staat de brug te slaan tussen ICT en het onderwijs. Hij weet zijn kennis en ervaring op bevlogen wijze over te brengen.

Marien staat sinds 2000 voor de klas. Onderwijs en ICT heeft vanaf de eerste dag al zijn interesse. Na 13 jaar ervaring als Bovenschools ICT-coördinator en leerkracht in het primair onderwijs, doceert Marien nu ICT-vaardigheden en Mediawijsheid in het Voortgezet Onderwijs. Het werken met Microsoft 365 speelt daarin een grote rol. Daarnaast is Marien trainer Microsoft 365 in het onderwijs en zo deelt hij zijn eigen ervaringen en kennis met collega’s