Microsoft Basispakket (o.a. Cloudbundel) - Uitbreiding 2020 (per medewerker)

Microsoft Basispakket (o.a. Cloudbundel) - Uitbreiding 2020 (per medewerker)

Leverancier: Microsoft

Categorieën: Administratieve software, Antivirus & Beveiliging, Beheersoftware, Besturingssoftware

Vorm: Groepslicentie

Einddatum licentieovereenkomst leverancier: 31-12-2020

Met deze uitbreiding sluit je additionele basispakketten af voor nieuwe of extra medewerkers. Dit is inclusief de Cloudbundel voor medewerkers.

De afgelopen jaren hebben we een enorme versnelling gezien in het gebruik van ICT in het onderwijs. Er worden massaal apparaten gekocht voor leerlingen, lesmethoden digitaliseren in hoog tempo en scholen voegen massaal de voordelen van de cloud toe aan de bedrijfszekerheid van hun lokale infrastructuur. Consequentie is dat we steeds afhankelijker worden van ICT. En daarmee nemen ook onze eisen toe: ICT moet altijd werken, onze waardevolle gegevens moeten veilig zijn opgeslagen en liefst is alles zo eenvoudig mogelijk in gebruik. Parallel zien we dat budgetten in het basis- en speciaal onderwijs onder druk staan en hebben we te maken met groei- en krimpscholen.

Deze ontwikkelingen zijn het uitgangspunt geweest voor onze onderhandelingen met Microsoft voor een nieuwe overeenkomst voor het hele Nederlandse onderwijs. Door samen met SURFmarket (Hoger Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en UMC’s) en SLBdiensten (Voortgezet Onderwijs) te onderhandelen, denken we dat het gelukt is een overeenkomst af te sluiten met Microsoft die voorziet in bijna alle behoeften van het totale Nederlandse onderwijs. 

De nieuwe Microsoft-overeenkomst biedt:

 • het vertrouwde basispakket dat praktisch alle technische behoeften van scholen afdekt;
 • veiligheid, zwart op wit vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst die voldoet aan de normen van de PO-Raad en VO-raad;
 • middelen om datalekken die ontstaan door gedrag van eigen medewerkers tegen te gaan;
 • flexibiliteit om je eigen inrichting te kiezen: on premise werken, de Cloud in met Office 365 of wellicht een hybride model waarin voordelen van cloud en lokale infrastructuur worden gecombineerd;
 • Je sluit het basispakket af voor alle medewerkers, op basis van je jaaropgave bij APS IT-diensten.
 • ongelimiteerde groei in PC’s, notebooks etc. in je school of bestuur zonder extra licentiekosten, doordat we vanaf nu medewerkers licentieren in plaats van apparaten;
 • zekerheid van zeer lage prijzen voor een periode van 4 jaar;
 • de mogelijkheid extra medewerker-licenties bij te bestellen of te verlagen zolang het niet lager uitkomt dan je jaarlijkse opgave aan DUO.
Het Microsoft-basispakket

Het Microsoft basispakket dekt alle gebruik van essentiële Microsoft-technologie in het onderwijs af. Je bepaalt zelf welke functionaliteit je wilt inzetten. Het basispakket geeft je alle keuze en vrijheid tegen de laagst mogelijke prijs. Het Microsoft basispakket bestaat uit:

 • Microsoft 365 Education A3
 • Advanced Security Management
 • Advanced Threat analytics
 • Advanced Threat Protection
 • Enterprise/ Education CAL rechten
 • Software Assurance
 • Remote Desktop Services CAL
 • VDA Subscription

Voor een compleet overzicht van Microsoft 365  kun je deze link bekijken. 

Voor een uitgebreide omschrijving van de Microsoft-overeenkomst, kun je dit PDF-bestand bekijken. Deze toelichting beschrijft de inhoud van het basispakket en geeft informatie over additionele producten en diensten.

Indien je gedurende dit jaar extra medewerkers in dienst krijgt dien je hiervoor additionele basispakketten af te sluiten. Aan het eind van het jaar geef je bij de jaaropgave totaal aantal medewerkers op.
Inloggen: U kunt de prijs pas bekijken als u bent ingelogd!

Voorwaardelijke licenties

Logo Microsoft

Microsoft Basispakket (2018-2021)