Jaaropgave 2018 en gegevens controleren

Ieder jaar is het nodig om uw contactgegevens, aantallen FTE, medewerkers en leerlingen te actualiseren op onze website. Deze gegevens vormen de basis voor onze dienstverlening (zoals nieuwe contracten of wijzigingen). Omdat er in de loop van een jaar vaak de nodige wijzigingen binnen een school zijn, is het van belang dat u uw gegevens actualiseert.

Hierbij verzoeken we u vriendelijk doch dringend om uw gegevens te controleren en waar nodig aan te passen. Deadline hiervoor is maandag 23 oktober 2017.

Klik op de button die op u van toepassing is:

Jaaropgave bestuur

Jaaropgave school