Jaaropgave en additionele licenties verlengen

Ieder jaar is het nodig om uw contactgegevens, aantallen FTE, medewerkers en leerlingen te actualiseren op onze website. Deze gegevens vormen de basis voor onze dienstverlening (voor nieuwe contracten of wijzigingen). Omdat er in de loop van een jaar vaak de nodige wijzigingen binnen een school zijn, is het van belang dat u uw gegevens actualiseert.

Heeft u additionele licenties, zoals serverlicenties of online Microsoft diensten? Deze dient u nu te verlengen. 

Nieuw: additionele licenties met looptijd van drie jaar
U bent gewend om jaarlijks uw mogelijke additionele licenties te verlengen van Microsoft. Per 2019 hebben de licenties echter een looptijd van drie jaar. Deze licenties zijn echter wel jaarlijks, per e-mail, opzegbaar. 

Belangrijkste wijzigingen Microsoft-producten
Voor een overzicht van wijzigingen met betrekking tot Microsoft-producten kunt u dit document bekijken

Het controleren van uw jaaropgave en verlengen van licenties
Om uw jaaropgave goed te keuren en mogelijke licenties te verlengen, klikt u op de button die voor u van toepassing is, aan de rechterkant van deze pagina.

 

Klik op de button die op u van toepassing is:

Jaaropgave bestuur

Jaaropgave school

Nieuw: de cloud-bundel

Vanaf 1 januari 2019 kunt u eenvoudig in één keer een cloud-bundel bestellen bij APS IT-Diensten. Voorheen moest u losse bestellingen plaatsen voor een aantal online producten. Deze hebben we nu gebundeld in een cloud bundel met een variant voor medewerkers en een variant voor leerlingen. Deze bundel bevat Microsoft 365 Education A3 (Office 365, EM+S, Windows 10, Minecraft) + ATP.

Wat is Microsoft 365?

In uw basispakket zitten Office 365, EM+S en Windows 10. Deze drie producten gaan vanaf 2019 samen door onder de naam Microsoft 365 Education A3. Microsoft 365 zit in de cloud-bundel die u kosteloos kunt bestellen bij APS IT-diensten wanneer u beschikt over het Microsoft-basispakket.

Windows Server en System Center

Microsoft heeft de licentiëring aangepast voor Windows Server en System Center: in plaats van processoren, tellen we nu cores (kernen). Core licenties worden per pakket van 2 afgenomen. Voor een fysieke Server (Standaard of Datacenter) moet u minimaal 8 licenties (16 cores) bestellen.

Wilt u weten hoeveel licenties u nodig heeft? Bekijk dan dit bestand.

Kan ik aantallen naar beneden aanpassen?

U mag aantallen eenmaal per jaar verlagen tijdens de jaaropgave, mits u niet onder de DUO-cijfers uitkomt. Ook vragen wij u vóór 1 december uw aantallen te actualiseren. Doet u dit na 1 december? Dan worden de aantallen zoals deze in 2018 bij ons zijn opgegeven gehanteerd voor de facturatie van het basispakket. Deze factuur kan niet meer worden gecrediteerd omdat de aantallen per 1 december worden doorgegeven aan Microsoft.

Wat is Dynamics 365?

Microsoft Dynamics 365 is een totaaloplossing voor Customer Relationship Management (CRM) en Enterprise Resource Planning (ERP). Per 2019 hebben vallen deze twee oplossingen onder een nieuwe naam: Microsoft Dynamics 365. Met de introductie van Microsoft Dynamics 365 is er ook een nieuw licentiemodel met verschillende nieuwe bundels samengesteld.

Zijn Chromebooks gelicentieerd?

Met het Basispakket beschikt u over de juiste licenties (server CAL, RDS CAL en VDA) die vaak nodig zijn bij het gebruik van Chromebooks in de school in combinatie met Microsoft-technologie.

Hoe worden de servicekosten berekend?

De servicekosten bedragen 6,5% van de licentiekosten. Servicekosten worden berekend over iedere bestelling. Bij het basispakket geldt echter een minimum van € 50,- en een maximum van € 500,- per instelling.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt

U logt in op onze website met uw e-mailadres. Dit e-mailadres staat ook in de e-mail over de nieuwe Microsoft-overeenkomst onder het kopje 'Opnieuw sluiten van de Microsoft-overeenkomst'. Op de inlogpagina kunt u met dit e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen.