Disclaimer & Privacy

Dislaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, waarbij APS IT-diensten streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. APS IT-diensten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die door gebruik van informatie die via deze website is verkregen, is ontstaan.

APS IT-diensten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van mogelijke websites waarnaar op deze website wordt verwezen of van mogelijk andere websites die verwijzen naar onderdelen van apsitdiensten.nl.

Uw privacy
APS IT-diensten BV, die haar diensten ook aanbiedt op Schoolspot.nl, is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop APS IT-diensten persoonsgegevens verwerkt van (ex)leerkrachten /cursisten, (oud) klanten en gebruikers van onze website en andere digitale diensten.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en gebruikers, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt APS IT-diensten zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens'. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is APS IT-diensten gevestigd te Zwarte Woud 2, Utrecht. Zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist, is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor APS IT-diensten uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt APS IT-diensten persoonsgegevens van u:

- Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en). In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan APS IT-diensten, uw persoonsgegevens aan een derde, die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.
- Wanneer u producten en/of diensten van APS IT-diensten afneemt. Dit kan via onze (web)winkel, servicedesk, maar ook Schoolspot;
· Wanneer u contact heeft met APS IT-diensten. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, gebruik maakt van onze andere websites inclusief apps, inlogt op uw account, uw aanmelding voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
- Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
- Financiële afwikkeling en betaling van bestelde goederen of diensten, klantenservice en accountantscontrole;
- Om klanten/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden van APS IT-diensten, rechtstreeks maar ook via social media, waarbij er rekening wordt getracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses.

Indien voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen tot 16 jaar de ondubbelzinnige toestemming nodig is zal deze worden gevraagd aan de wettelijk vertegenwoordigers.

E-mail
Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door APS IT-diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@apsitdiensten.nl, onder vermelding van WBP.

Alleen wanneer u toestemming geeft dat een andere adverteerder u per e-mail mag benaderen dan wordt het e-mailadres aan die adverteerder beschikbaar gesteld.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar info@apsitdiensten.nl, onder vermelding van blokkeren persoonsgegevens.
 
Social Media
APS IT-diensten gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten en gebruikers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. APS IT-diensten volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals YouTube, Twitter, LinkedIn en blogs. Hierbij spant APS IT-diensten zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. APS IT-diensten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, APS IT-diensten (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. APS IT-diensten is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met APS IT-diensten via info@apsitdiensten.nl.

Gebruik van cookies
APS IT-diensten maakt bij het aanbieden van haar producten en diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

In het cookie statement leest u alles over het gebruik van cookies door APS IT-diensten.
 
APS IT-diensten en andere websites
Op de site van APS IT-diensten treft u een aantal links aan naar andere websites. APS IT-diensten kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@apsitdiensten.nl.

Wijzigingen
APS IT-diensten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien APS IT-diensten een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop APS IT-diensten uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.
 

Utrecht, 11 april 2016

Dit zijn wij

Erkend belangenbehartiger van het primair onderwijs op het gebied van ICT en onderwijs door:

  • voordelige licenties en programmatuur aan te bieden;
  • verbindingen te leggen tussen ICT en praktijk;
  • advies op maat te leveren.