Wijzigingsformulieren

Wijzigingen en formulieren

Ieder jaar kunnen er wijzigingen plaatsvinden binnen je onderwijsorganisatie. Het is belangrijk dat de juiste gegevens bij ons bekend zijn omdat dit de basis vormt van onze administratie. Geef wijzigingen daarom, zodra deze plaatsvinden, aan ons door met onderstaande wijzigingsformulieren. 

Wijziging contactpersonen 

Wij werken met contactpersonen en -rollen. Per instelling is er één persoon tekenbevoegd en één persoon financieel contactpersoon. Andere rollen kunnen door meerdere contactpersonen vervuld worden.  

Voor het aanpassen van de tekenbevoegde contactpersoon vul je het wijzigingsformulier tekenbevoegde in. Wijzigt tegelijkertijd de financieel contactpersoon? Ook dit kun je aangeven op het wijzigingsformulier. Wanneer enkel de financieel contactpersoon wijzigt, volstaat het sturen van een e-mail naar info@apsitdiensten.nl. Dit geldt ook voor het verwijderen van een contactpersoon.  

De tekenbevoegde kan – na inloggen - nieuwe contactpersonen aanmaken en rollen toevoegen en verwijderen. 

Fusies 

Wanneer scholen of besturen fuseren, geef je dat door met het fusieformulier voor 2 instellingen. Bij een fusie worden de aantallen FTE, medewerkers en leerlingen bij elkaar opgeteld en alle lopende contracten aan de nieuwe instelling toegevoegd. 

Een instelling met eigen BRINcode
Onder een instelling verstaan we iedere school of bestuur met een eigen BRINcode. Iedere instelling met een eigen BRINcode moet zijn eigen contracten afsluiten. Ter verduidelijking: een nevenvestiging met bijvoorbeeld BRINcode 00XX02 is een zelfstandige instelling met eigen contracten. Een dislocatie met dezelfde BRINcode als de hoofdvestiging, is daarentegen geen zelfstandige instelling. De aantallen FTE, medewerkers en leerlingen worden opgegeven bij de hoofdvestiging. 

Splitsing

Omgekeerd aan een fusie, kan ook een splitsing voorkomen. Aantallen en contracten worden dan niet bij elkaar opgeteld, maar de gegevens worden verdeeld over twee instellingen. Vul hiervoor dit splitsingsformulier in.  

Bestuursverklaring

Iedere instelling sluit zijn eigen contracten af. Het is echter mogelijk om de instellingen te beheren met een bovenschools account, waarbij één tekenbevoegde contactpersoon inlogt en handelt namens het bestuur en alle onderliggende instellingen. Vul hiervoor deze bestuursverklaring in.