ITEM-conferentie en ITEM-BETT-studiereis

Het thema van ITEM 2018 is: CreativiteIT

Creativity is the future of work

Studireis SingaporeIn onderwijsland werd het woord ‘creativiteit’ tot voor kort vaak alleen gebruikt in de context van beeldende en muzikale vorming. Dat had dan meestal betrekking op vakken als Muziek, Tekenen of Handvaardigheid. Maar momenteel wordt creativiteit ook gelinkt aan het begrippenkader van de 21st Century Skills. Het heeft dan betrekking op ‘iets nieuws kunnen bedenken en maken’. Dat nieuwe kan op allerlei gebieden betrekking hebben; niet alleen het maken van een tekening of schilderij is een creatief proces, maar ook het bedenken van de webwinkel is een voorbeeld.

Om iets nieuws te kunnen bedenken, spelen fantasierijke denkvaardigheden een rol zoals bijvoorbeeld brainstormen en je kunnen openstellen voor nieuwe denkbeelden. Ook het kunnen reflecteren of evalueren van het eigen denken behoren daartoe.

Uitwerkingen van waar en hoe ‘ICT’ daarbij een faciliterende, stimulerende of initiërende rol speelt of kan spelen zijn volop in ontwikkeling. Tijdens deze ITEM-conferentie en -studiereis gaan we onder het thema CreativiteIT dieper in op inzichten en ontwikkelingen die op dit moment zichtbaar zijn. Via het bijwonen van keynotes, workshops, het doen van schoolbezoeken en het bezoek aan de BETT, laten we u in aanraking komen met opvattingen en voorbeelden van Creativiteit als 21e-eeuwse vaardigheid in de nieuwste betekenis van het woord.

 

ITEM is een initiatief van AB-ZHW en APS IT-diensten en vindt jaarlijks plaats in Londen.

 

Meer informatie: website ITEM

 

Er kan niet meer worden ingeschreven

 

Praktische informatie

Locatie

Londen

Data

De ITEM-conferentie vindt plaats op dinsdag 23 en woensdag 24 januari 2018.

De ITEM-BETT-studiereis is van woensdag 24 t/m vrijdag 26 januari 2018 (verlenging mogelijk tot zaterdag 27 januari 2018).

Meer informatie? 

Neem dan contact op met Miranda Vleerlaag (coördinator studiereizen) via 030 2856 870 of m.vleerlaag@apsitdiensten.nl of kijk hier.  

 

 

 

Vragen of meer informatie?

Wilt u meer weten over de studiereizen die wij aanbiedingen? Of heeft u een vraag? Neem dan even contact op met Miranda Vleerlaag (coördinator studiereizen) via 030 2856 870 of m.vleerlaag@apsitdiensten.nl.  

  

Lerarenregister

De ITEM-conferentie (dinsdag en woensdag) is opgenomen in het lerarenregister met activiteitnummer gkd9Sb4svf.

 

De ITEM-BETT-studiereis (woensdag t/m vrijdag) is opgenomen met activiteitnummer 8ryDOsFmWk.

 

Dummy