Singapore studiereis - uitgebreide informatie

Veel onderwijsinstellingen in Nederland voelen zich geconfronteerd met een ogenschijnlijke keuze tussen of meer ‘opbrengstgericht werken’ of werken aan meer ‘21e eeuw vaardigheden’. De vraag is of er sprake moet zijn van ‘of’, wellicht kunnen beide opvattingen ook gecombineerd worden.

Een land waar ze overtuigend aantonen dat beide benaderingen prima samen kunnen gaan, is Singapore. Het land staat al jaren in de top drie van de PISA-ranglijsten. Uit het recente PISA onderzoek (publicatie van december 2016), staat Singapore met stip op nummer 1. Maar Singapore was ook deelnemer van het eerste uur aan het wereldwijde programma rond invoering van 21e eeuw vaardigheden en ook dat wordt weerspiegeld in het PISA-rapport.

Om eigen visie- en beleidskeuzes te spiegelen, kan een kennismaking en inspiratie van het onderwijs in Singapore helpen. Hoe daar vanuit het Ministerie van Onderwijs, de lerarenopleiding en de onderwijsinstellingen zelf vorm gegeven wordt aan visie op het gebied van “21th century skills” met behoud van prima resultaten, is indrukwekkend. Maar ook andere aspecten als aandacht voor resultaten, ‘controle zonder inspectie’ en personeelsuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en het ministerie zijn zeer inspirerend!

Doel
De studiereis naar Singapore biedt een referentiekader aan, waarin perspectieven worden geboden voor visie en keuzes die deelnemers in Nederland de komende jaren zullen moeten maken. Naast de informatie en praktijkbeelden zoals die in Singapore zichtbaar zijn, zullen reflectie en dialoog tussen de deelnemers essentieel voor de eigen meningsvorming zijn.
 
Thema
De studiereis zal worden gekaderd rond het thema “Education in the 21th century” waarbij de volgende onderliggers elkaar raken:
 
• the use of technology and innovative learning and teaching tools and strategies;
• preparing students in the age of 4 to 18 years for the future.
 
Centrale vraagstukken
Hoe organiseren ze in Singapore (modern) onderwijs en hoe bereiden zij zich voor op de toekomst? Hoe krijgen ze zwakke en zorgleerlingen/studenten gemotiveerd om in een ’excellente stand’ te leren en werken, zodat ze hun doelen en competenties behalen?
Wat zijn de doelen van het onderwijs in Singapore in de brede zin (opbrengstgericht werken vs persoonlijke/sociaal-emotionele ontwikkeling)? Wat is de autonomie van scholen om, binnen de landelijke kaders, aan deze (brede) doelen vorm te geven?
 
Doelgroep

Deelnemers werkzaam in of voor het primair en voortgezet onderwijs op het niveau van College van Bestuur, bestuursleden, bovenschools management, rectoren, landelijke beleidsmedewerkers, adviesorganisaties en overige kwalificerende deelnemers.

Kosten
De kosten voor deze studiereis bedragen rond de € 3500,- per persoon. In de prijs zijn opgenomen:
• 5 daags studieprogramma in Singapore;
• retourvlucht economyclass KLM;
• 6 nachten in hotel, inclusief ontbijt;
• Alle lunches;
• 3 x groepsdiner gedurende verblijf in Singapore;
• Transfers van vliegveld naar hotel en lokaal vervoer naar te bezoeken locaties;
• voorbereidingsbijeenkomst in Nederland.

Bij deelname door meerdere personen uit één organisatie is een korting mogelijk. Neem hiervoor even contact op met Miranda Vleerlaag (coördinator studiereizen) via 030 2856 870 of m.vleerlaag@apsitdiensten.nl.   

< Terug naar Studiereis Singapore

SingaporeStelling
Singapore leerlingen
ITE
Singapore leerlingen VO
journey of education
Singapore Trap