Training: Functionaris Gegevensbescherming

AVG - Training: Functionaris Gegevensbescherming

Doelgroep: Duur: 2 dagen
Investering: € 1.995,00 Delen:

Inleiding

Is er in uw school of schoolbestuur nog onvoldoende kennis over de privacywetgeving? Wilt u de functie Functionaris voor de Gegevensbescherming of Privacy Officer uitvoeren met toepasbare kennis en praktische vaardigheden? Volg dan de training Functionaris Gegevensbescherming. 

Scholen maken steeds meer gebruik van ICT en verwerken daarbij persoonsgegevens. Om deze reden wordt het belangrijker om goed om te gaan met de privacy. Met de nieuwe privacy wetgeving zijn scholen verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Als FG en PO moet u beschikken over voldoende en actuele kennis van de AVG. Daarnaast is het van belang dat schoolbesturen (praktische) zaken regelen rondom informatiebeveiliging en privacy. Deze zaken moeten grotendeels belegd zijn bij de FG of PO.

Doel van de training Functionaris Gegevensbescherming

Het doel van de training is om ervoor te zorgen dat u als FG of PO alle kennis heeft om de functie naar behoren uit te voeren.

De resultaten van training Functionaris Gegevensbescherming

Na de training:

  kunt u beginnen als FG of PO;
  kent u de ins en outs van de AVG, inclusief de uitvoeringswet;
  beschikt u kennis en handvatten voor de ontwikkeling van IBP-beleid;
  weet u hoe u IBP(-beleid) kunt organiseren en implementeren binnen uw schoolbestuur ;
  kunt u een risicoanalyse uitvoeren en een plan van aanpak opstellen voor de implementatie en evaluatie van beheersmaatregelen;
  heeft u een aanpak voor een voorlichtings- en bewustwordingscampagne binnen uw schoolbestuur ontwikkeld;

U krijgt toegang tot een online leeromgeving, zowel tijdens de training, als vóór en ná de trainingsdatum. In deze omgeving vindt u materialen van de opleiding, modellen, tools en best practices.