Basistraining: Teams train de trainer (voor superusers)

Teams - Basistraining: Teams train de trainer (voor superusers)

Doelgroep: Duur:
Investering: € 395,00 Delen:

Inleiding

  • Na deze Teams-training voor superusers ken je de mogelijkheden van Teams op het gebied van samenwerken en lesgeven;
  • Als superuser ben je degene die veel van Teams afweet en die het uitlegt aan collega’s.
  • Je weet collega’s op weg te helpen en kunt hen uitleggen hoe ze Teams kunnen gebruiken.

De coronamaatregelen tijdens onze trainingen

Bij alle maatregelen heeft de Rijksoverheid aangegeven dat trainingsbureaus net als scholen hun activiteiten mogen voortzetten. We hebben uitgebreide maatregelen genomen om 1,5e meter afstand te borgen en een veilige trainingsomgeving te creëren. Zo zijn er maximaal 10 deelnemers aanwezig en één trainer. Elke deelnemer heeft zijn eigen tafel met spatscherm. Ons leslokaal is ruim genoeg om met 10 deelnemers 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.  De ruimte wordt grondig schoongemaakt na iedere training en er zijn handdesinfectiepompjes aanwezig. Lees er hier alles over »

 

Goed gebruik van Teams in een school of bestuur start vaak met een ‘superuser’; iemand die het heel goed kan. Als superuser ken je alle Teams functionaliteiten van binnen en van buiten en kan je de adoptie en implementatie succesvol ondersteunen in je rol als intermediair tussen het beheer en de eindgebruiker. Tijdens deze training word je zo’n superuser!

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor zogenoemde superusers, ofwel de experts die het aan collega’s kunnen uitleggen. Dit kunnen BIC-ers, IT-managers, digicoaches of leerkrachten zijn. 

Doel van de training Microsoft Teams Superusers

Het doel van de training is jou als superuser alle kennis en handvatten te geven die je nodig hebt om zelfstandig collega’s te helpen om Teams optimaal te gebruiken. Vervolgens kan Teams gebruikt worden voor het geven van les en voor de samenwerking tussen medewerkers. 

Het is voor deze training aan te raden dat je de online training van 18 maart hebt bekeken op YouTube. Ook is het handig als je Teams-omgeving reeds is ingericht.

Resultaten van de superusers Teams-training

Na afloop van de training:

  • ben je in staat om een Team aan te maken en in te richten;
  • ken je de mogelijkheden die Teams biedt op het gebied van samenwerken en communicatie, met collega’s en met leerlingen;
  • weet je collega’s op weg te helpen met Teams en kun je hen uitleggen hoe ze Teams gebruiken met elkaar en met leerlingen;
  • heb je kennis gemaakt met Microsoft 365 onderdelen die goed samenwerken met Teams, zoals Forms, Planner en het klasnotitieblok;
  • weet je welke belangrijkste ontwikkelingen je kunt verwachten;
  • weet je Teams beheeraspecten (de basis) te adresseren.

Data en deelnemers

Het minimale aantal deelnemers van deze training is acht personen. Wanneer er minder deelnemers zijn, dan zal de desbetreffende datum worden geannuleerd of verschoven. Hierover worden deelnemers tijdig geïnformeerd.

Review

Fijne training; praktijkgericht, goede sfeer en veel kennis.

Miranda Wedekind – Beleidsmedewerker bij PCOU Willibrord

De trainer


Marien staat sinds 2000 voor de klas. Onderwijs en ICT heeft vanaf de eerste dag al zijn interesse. Na 13 jaar ervaring als Bovenschools ICT-coördinator en leerkracht in het primair onderwijs, doceert Marien nu ICT-vaardigheden en Mediawijsheid in het Voortgezet Onderwijs. Het werken met Microsoft 365 speelt daarin een grote rol. Daarnaast is Marien trainer Microsoft 365 in het onderwijs en zo deelt hij zijn eigen ervaringen en kennis met collega’s