Basistraining: Microsoft Teams voor beheerders

Teams - Basistraining: Microsoft Teams voor beheerders

Doelgroep: Duur:
Investering: € 495,00 Delen:

Inleiding

  • Na deze training weet je een grootschalige Teams-omgeving te realiseren, te beheren en werkbaar te houden;
  • Door correct beheer van Teams houd je de regie wat veilig gebruik van Teams ondersteunt in je onderwijsorganisatie;
  • Je leert alle aspecten van het Teams beheercentrum kennen.

De coronamaatregelen tijdens onze trainingen

Bij alle maatregelen heeft de Rijksoverheid aangegeven dat trainingsbureaus net als scholen hun activiteiten mogen voortzetten. We hebben uitgebreide maatregelen genomen om 1,5e meter afstand te borgen en een veilige trainingsomgeving te creëren. Zo zijn er maximaal 10 deelnemers aanwezig en één trainer. Elke deelnemer heeft zijn eigen tafel met spatscherm. Ons leslokaal is ruim genoeg om met 10 deelnemers 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.  De ruimte wordt grondig schoongemaakt na iedere training en er zijn handdesinfectiepompjes aanwezig. Lees er hier alles over »

 

Veel scholen zijn door de coronacrisis versneld gestart met Teams. Dit grootschalige gebruik van Teams vraagt om goed beheer en onderhoud om grip op data te houden en effectiviteit van gebruik te borgen. Doel van de training Microsoft Teams voor Beheerders

Doel van de training Microsoft Teams voor Beheerders

Het doel van deze training is om ervaring op te doen met de beheersaspecten van Microsoft Teams. Hierdoor kun je vervolgens grootschalig gebruik van Teams ondersteunen, onderhouden en beheren. Ook leer je hoe je de regie houdt op Teams als het gaat om de uitrol, houdbaarheid, archivering en functionaliteiten. Zo kunnen leerkrachten en leerlingen veilig en duurzaam werken.

Resultaten

Aan het einde van de training: 
  • weet je een grootschalige uitrol van Teams te realiseren (provisioning, life cycle management, archivering);
  • weet je hoe je een grootschalige Teams omgeving beheert;
  • weet je hoe je een grootschalige Teams omgeving veilig en effectief houdt als het gebruik toeneemt;
  • ken je de aspecten van het Teams beheercentrum;
  • kun je Team templates realiseren en inrichten;
  • kun je Teams gebruiken i.c.m. SharePoint.

Data en deelnemers

Het minimale aantal deelnemers van deze training is acht personen. Wanneer er minder deelnemers zijn, dan zal de desbetreffende datum worden geannuleerd of verschoven naar een andere datum. Hierover worden deelnemers tijdig geïnformeerd.

Reviews

Ik heb veel geleerd over teams, erg de moeite waard.

Christiaan Fousert - Medewerker ICT bij Stichting BOOR

De trainer


Jan was voorheen ICT-er op de PABO en deed zo zijn eerste ervaring op met ICT in het onderwijs. Al vanaf 2003 is Jan tot een van de grootste experts op het gebied van implementatie van Microsoft technologie in het onderwijs. Met een bescheiden houding en ervaring bij honderden scholen kan hij ICT-ers effectief opleiden en ondersteunen.
Maurits Knoppert heeft bijna 20 jaar voor de klas gestaan en kreeg daar de taak ICT bij. Dat beviel zo goed dat hij uiteindelijk bovenschools ICT-er werd bij een van de grootste schoolbesturen van Den Haag. Daar werkt hij nog altijd een dag in de week. Daarnaast is hij trainer en consultant Microsoft 365 voor het onderwijs en deelt zijn ervaringen en kennis graag met andere scholen en besturen.