Gevorderdentraining Grip op Teams en Office 365 (Governance)

Microsoft 365 - Gevorderdentraining Grip op Teams en Office 365 (Governance)

Doelgroep: Duur:
Investering: € 595,00 Delen:

Inleiding

  • Houd grip op data in je organisatie door een Governance-plan op te stellen;
  • Tijdens deze training leer je de aspecten van een Governance-plan kennen en heb je tijd om een plan voor je eigen organisatie uit te werken;
  • Tijdens de terugkomdag heb je de mogelijkheid om vragen te stellen en verbeteringen aan je plan door te voeren.

De coronamaatregelen tijdens onze trainingen

Bij alle maatregelen heeft de Rijksoverheid aangegeven dat trainingsbureaus net als scholen hun activiteiten mogen voortzetten. We hebben uitgebreide maatregelen genomen om 1,5e meter afstand te borgen en een veilige trainingsomgeving te creëren. Zo zijn er maximaal 10 deelnemers aanwezig en één trainer. Elke deelnemer heeft zijn eigen tafel met spatscherm. Ons leslokaal is ruim genoeg om met 10 deelnemers 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.  De ruimte wordt grondig schoongemaakt na iedere training en er zijn handdesinfectiepompjes aanwezig. Lees er hier alles over »

 

De meeste scholen en besturen zijn door de coronacrisis versneld gaan werken met Teams. Veel belangrijke en gevoelige informatie is daardoor opgeslagen in onder meer e-mail, Teams, OneDrive en SharePoint. Het is belangrijk om goed overzicht te houden op deze data. Want wat staat waar, wie heeft er toegang tot deze data? En hoe wordt bepaalt wie er toegang tot heeft? Dat zijn allemaal vragen die je móet stellen om grip te houden op data en veilig en goed gebruik te waarborgen. Door middel van een goed doordacht Governance-plan houd je de regie op je data.

Doel van de training

Tijdens deze training leer je alle aspecten kennen die horen bij een Governance-plan. Dit resulteert in een uitgewerkt Governance-plan dat je tijdens deze training opstelt en dat je vervolgens kunt gebruiken voor je schoolbestuur.

Terugkomochtend

Voor deze training organiseren we een terugkomochtend op 21 april 2021. Op die dag krijg je tips en adviezen en kun je je plan bijschaven.

Na de training:

  • heb je een Governance-plan voor je onderwijsorganisatie;
  • heb je een adoptie- en implementatieplan;
  • ken je het doel van regievorming op de cloud binnen de onderwijsorganisatie;
  • ken je de verschillende domeinen van regievoering;
  • ben je nader ingegaan op het borgen van veilig, verantwoord, betrouwbaar en duurzaam samenwerken.

Tijdens deze training werk je aan je eigen plan. Neem hiervoor je laptop mee. Ook wordt je toegevoegd aan een Teams-omgeving waarin je plannen kunt delen met andere deelnemers om zo te leren van elkaar.

Data en deelnemers

Het minimale aantal deelnemers van deze training is acht personen. Wanneer er minder deelnemers zijn, dan zal de desbetreffende datum worden geannuleerd of verschoven. Hierover worden deelnemers tijdig geïnformeerd.

Review

Een training met een sterke inhoud, overgebracht met koppelingen naar de praktijk.

Robert Nijssen - ICT-coördinator bij Stichting Tangent

De trainers


Jan was voorheen ICT-er op de PABO en deed zo zijn eerste ervaring op met ICT in het onderwijs. Al vanaf 2003 is Jan tot een van de grootste experts op het gebied van implementatie van Microsoft technologie in het onderwijs. Met een bescheiden houding en ervaring bij honderden scholen kan hij ICT-ers effectief opleiden en ondersteunen.