Trainingen voor beheerders

Omdat Office 365 heel veel functionaliteiten heeft en er steeds nieuwe mogelijkheden bij krijgt, is het belangrijk om te weten wat er allemaal mogelijk is en hoe u dat kunt beheren en toepassen in uw eigen onderwijsorganisatie. Omdat niet iedereen op hetzelfde niveau zit wat betreft invoering en gebruik, hebben we een training en masterclasses beschikbaar die aansluiten bij de verschillende niveaus van kennis en ervaring met Office 365.

Ons aanbod is gebaseerd op gebruik door en voor het onderwijs. Het trainingsmateriaal en de praktijkvoorbeelden komen uit bestaande onderwijsorganisaties. Bovendien hebben onze trainers allemaal een onderwijsachtergrond. Door continue professionalisering van onze trainers is de inhoud altijd actueel en innovatief, maar wel afgestemd op onderwijs.

We hebben al vele honderden deelnemers welkom mogen heten. De trainingen werden door hen hoog gewaardeerd!

 Training Basis beheer  

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met onze manager trainingen, Carmen van der Aa.  
Via 030 2856 870 of c.vanderaa@apsitdiensten.nl

Office365 for Education

Basis

Leer tijdens de training Basis Beheer in één dag wat Office 365 voor uw onderwijsinstelling te bieden heeft en welke basisvaardigheden u voor beheer nodig hebt.

Gevorderd

Leer tijdens de driedaagse masterclass Functioneel beheer hoe u Office 365 op functioneel niveau voor uw onderwijsorganisatie kunt inrichten en beheren.
Dorien Alferink
De opmerkzaamheid is erg opvallend bij de trainers. Ik had me ingeschreven voor de basistraining Office 365. Al vlak na de start bleek later, was al opgemerkt dat ik wat verveeld was. Binnen de korte keren konden we samen constateren dat deze training geen meerwaarde zou hebben voor mij en dat ik gelijk de gevorderdentraining zou kunnen gaan volgen. En de kosten van deze beginnerstraining kreeg ik terug als korting op de gevorderdentraining. Tijdens deze laatstgenoemde training kon ik ook alleen maar concluderen dat de trainers erg opmerkzaam waren, waarbij de hulpvaardigheid erg hoog lag. Vooral bij individuele vragen. Wat ik daarnaast heel prettig vond om te merken is dat de trainers geen uitstraling hebben van: 'dat ze alles weten en boven je staan'. Hierdoor voel je een gelijkwaardigheid. Dit verhoogt niet alleen het leerrendement maar werkt ook erg prettig. Je voelt je gezien! En van deze training heb ik wel erg veel geleerd!"
Dorien Alferink, Coördinator Bovenschoolse Digitalisering en Leerkracht bij Markantonderwijs Breda