Office 365 toepassen in de praktijk

Samen leren en samenwerken in het onderwijs is aan verandering onderhevig. Juist die verandering van samen leren en werken naar de Cloud staat centraal bij deze gratis informatiesessie over Office 365.
 
Laat u inspireren door voorbeelden van het gebruik van Office 365 uit de praktijk van:
 
Besturen
Communicatie en informatie delen zijn naast kennis delen en samenwerken de belangrijkste ingrediënten die besturen en medewerkers met elkaar delen. En of het nu gaat om actueel nieuws voor medewerkers of het delen van documenten die er toe doen, veel besturen gebruiken Office 365 om medewerkers adequaat te informeren. Diverse vormen van samenwerking waaronder leergemeenschappen, werk- en projectgroepen zorgen ervoor dat alle deelnemers over de meest actuele informatie en documentatie beschikken.
 
Scholen
Het direct toegankelijk hebben van de juiste informatie m.b.t. school organisatorische zaken is voor veel leerkrachten voorwaardelijk om lessen op een goede manier te kunnen voorbereiden en uitvoeren. En of het nu gaat om informatie betreffende de groep of het organiseren van projecten veel leerkrachten ervaren de centralisatie van o.a. documenten die van huis uit toegankelijk zijn in combinatie met de gereedschappen waarmee je documenten maakt als uiterst waardevol.
 
Klassen
Laagdrempelige functionaliteit die direct inzetbaar en toepasbaar is in de klas maakt leren leuk. En of het nu gaat het vorm geven van boekbesprekingen en spreekbeurten met behulp van Sway, het bijhouden van lesnotities is OneNote of het maken van vragenlijsten voor ouders, het werken in de Cloud biedt daarvoor alle mogelijkheden. 

Wilt u deze gratis informatiebijeenkomst bijwonen?

Deze informatiesessie is uitsluitend bedoeld voor onderwijsinstellingen die een Office 365-schoolaccount hebben en willen weten hoe ze de diensten van Office 365 optimaal kunnen inzetten op school of bij het bestuur.

Praktische informatie

Doelgroep
ICT-coördinatoren, Bovenschoolse ICT-coördinatoren en ICT Beleidsmedewerkers die een Office 365 schoolomgeving beheren.

Data
Binnenkort vindt u hier meer informatie over data en tijden.

Programma
13.00 uur – Ontvangst met koffie/thee
13.15 uur – Aanvang en welkom
13.30 uur – Inleiding Office 365 in het onderwijs: ontwikkeling in digitaal werken (Albert Schot- APS IT-diensten)
14.00 uur – Office 365: gebruik op bovenschools/bestuursniveau (Mieke Engelbertink van Stichting GOO geeft praktijkverhalen)
14.30 uur – Office 365: gebruik op schoolniveau (Mieke Engelbertink van Stichting GOO geeft praktijkverhalen)
15.00 uur – Pauze
15.30 uur – Office 365: gebruik op klasniveau (Maurits Knoppert van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden geeft praktijkverhalen)
16.00 uur – Algemene vragenronde en afsluiting (Albert Schot - APS IT-diensten) 
16.30 uur – Borrel

Kosten
Gratis

Office365Devices

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met onze manager trainingen en studiereizen, Carmen van der Aa.  
Via 030 2856 870 of c.vanderaa@apsitdiensten.nl

Carmen van der Aa