Hoe geef ik wijzigingen door? 

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden binnen de school, zoals een opsplitsing of fusie, vragen we je om een wijzigingsformulier in te vullen. Je vult ook een formulier in wanneer je tekenbevoegde contactpersoon is gewijzigd of wanneer je een bestuursverklaring wilt aanvragen.

Hieronder vind je de formulieren voor:

Let op: nieuwe bestuursverklaringen zullen wij pas na 1 januari 2023 verwerken, omdat scholen momenteel al afzonderlijk bezig zijn met de Microsoft aantallenregistratie.

Wijziging factuur e-mailadres

Wijzigt de financiële contactpersoon of het factuur e-mailadres? Hiervoor hoef je geen formulier in te vullen. Geef deze wijziging bij ons door via de mail.