Consultancy

De toenemende mogelijkheden en keuzes in ICT voor het onderwijs, leiden vaak tot een complexe situatie waar bestuurders en directies mee worstelen. Het komt aan op het maken van verantwoorde keuzes en het houden van regie op de ontwikkelingen.

APS IT-diensten heeft jarenlange ervaring met adviserings- en implementatietrajecten in het primair en voortgezet onderwijs. Onze advisering baseert zich op onafhankelijkheid: onze adviezen leiden waar mogelijk tot een keuze uit meerdere scenario’s.

De advisering is vooral gericht op het maken van een- of meerdere scenario’s, zoals advies bij:
•    keuzes voor (cloud) oplossingen zoals Office 365 of Google voor onderwijs;
•    het inrichten van ID-management en koppelingen;
•    het optimaliseren van beheermodellen;
•    de invoering van ICT-implementaties.

Met onze implementatietrajecten leveren we maatwerk bij ICT-projecten. Denk bijvoorbeeld aan:
•    ondersteuning bij het inrichten en gebruiken van oplossingen in de cloud, zoals Office 365;
•    het implementeren van de gekozen oplossingen bij ID-management of verbinden aan expertise bij derde partijen;
•    het ondersteunen, coördineren of uitvoeren van e-mailmigraties;
•    het ondersteunen en begeleiden van offertetrajecten bij een aanbesteding.

Microsoft 365

Microsoft Teams

Veilig mailen


Onze consultants

Dummy
Dummy
Dummy
Aanvankelijk hadden we echt wel wat technische ondersteuning nodig, we zijn dan ook heel tevreden over de samenwerking met APS IT-diensten. Zo hebben we samen met Jan Ligtenberg en Albert Schot de inrichting van de portal gedaan. De begeleiding in het hele traject is super."
Maurice Nienhuis, mentor, docent en ICT-coördinator bij Praktijkschool De Bolster in Groningen.
MetPraktijkschoolInfo19
Office 365 heeft een open structuur en biedt flexibiliteit. Na een cursusbijeenkomst bij APS IT-diensten bleek al snel dat het maken van een goed plan noodzakelijk was om deze cloudoplossing "toekomstproof" neer te zetten. Gelukkig was het mogelijk om een op maat gesneden begeleiding te krijgen. Jan Ligtenberg werd de consultant die met ons een gedegen plan zou gaan opzetten. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt."
Ton Milatz, directeur onderwijs op Met Praktijkonderwijs in Waalwijk.