Home

Disclaimer & Privacy

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, waarbij APS IT-diensten streeft naar het geven van correcte en actuele informatie.

Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. APS IT-diensten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die door gebruik van informatie die via deze website is verkregen, is ontstaan.

APS IT-diensten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van anderen dan APS, waarnaar op deze website wordt verwezen, of van andere websites die mogelijk verwijzen naar onderdelen van apsitdiensten.nl. 

Je privacy 

APS IT-diensten is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar dienstverlening. Daarom leggen wij in dit privacy beleid helder en transparant uit hoe APS IT-diensten persoonsgegevens verwerkt van klanten en gebruikers van onze digitale diensten en websites.

APS IT-diensten verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
 • of voor de gevallen waarin je toestemming geeft.   

  Wanneer en waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?
 • Wanneer je producten en/of diensten afneemt;
 • Wanneer je contact hebt via telefoon, mail, social media of websites;
 • Wanneer je toestemming hebt gegeven;
 • Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en) en financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij de levering uitvoert, verstrekken wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij;
 • Wanneer je via APS IT-diensten een licentie afsluit om je te kunnen informeren over de mogelijke licentiewijzigingen;
 • Voor (interne) analyses marktonderzoek, statistische doeleinden en procesverbetering;
 • Om klanten/gebruikers/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Hoe lang bewaart APS IT-diensten je gegevens?

APS IT-diensten bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Social media

APS IT-diensten gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten en gebruikers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. APS IT-diensten volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook. Hierbij spant APS IT-diensten zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, APS IT-diensten (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze worden in overeenstemming met dit privacy statement verwerkt. APS IT-diensten is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via het account van je School of Schoolbestuur op onze website of via ‘Mijn APS IT-diensten dashboard’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die APS IT-diensten verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen.

Indien je dat wilt, kun je je gegevens bij APS IT-diensten laten verwijderen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waardoor wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke (fiscale) verplichtingen. We zullen binnen een maand op je verzoek reageren.

Google Analytics

De diensten en websites van APS IT-diensten kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen, je hebt de mogelijkheid om dit te blokkeren.  APS IT-diensten gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Je IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. APS IT-diensten staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen 

APS IT-diensten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Contact

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van onze diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt APS IT-diensten zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is APS IT-diensten gevestigd aan het Zwarte Woud 2 in Utrecht.

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: APS IT-diensten t.a.v. de directie, Zwarte Woud 2 of e-mail: directie@apsitdiensten.nl

Hier kun je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van je gegevens.

Als je van mening bent dat APS IT-diensten bijvoorbeeld niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij APS IT-diensten. Wanneer je van mening bent dat APS IT-diensten niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van je opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In het cookie statement lees je alles over het gebruik van cookies door APS IT-diensten.

Hulp nodig? Of wijzigingen doorgeven?

Handige linkjes

Bekijk je licenties, lees de handleidingen of ga naar de wijzigingsformulieren.

Heb je vragen?

Onze Servicedesk staat elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur voor je klaar en is bereikbaar via 030 - 285 68 70 of info@apsitdiensten.nl