Plannen en overzicht

Werkdruk verlagen in het onderwijs

De werkdruk verlagen in het basisonderwijs heeft prioriteit. De hoge werkdruk wordt veroorzaakt door bezuinigingen, de toegenomen administratiedruk en veranderende wetgeving. De gevolgen? Leerkrachten hebben minder plezier in hun werk en de werk-privébalans raakt verstoord. Dat kan leiden tot verzuim, burn-outs en andere klachten. Door digitale leermiddelen in te zetten, verminder je de werkdruk in het basisonderwijs.

Drie tips om de werkdruk in het onderwijs te verlagen

Wil je weten hoe je de werkdruk kunt verlagen? We geven je een paar handige tips die je direct kunt toepassen om de werkdruk te verlagen.  

Tip 1: Deel tijd efficiënter in.

Verminder het aantal vergaderingen of vervang ze door kortere, efficiënte sessies. Bijvoorbeeld met behulp van een handige app. De traditionele rondvraag aan het eind van de vergadering is vaak weinig nuttig en kost wel veel tijd. Schrap die dus.  

Tip 2: Zorg voor een goede samenwerking tussen leraren

In een fijne werkomgeving ervaren mensen minder stress.  Door leraren mee te laten denken en te betrekken bij plannen, voelen ze zich meer gewaardeerd. Gebruik programma’s als Outlook of OneNote om de samenwerking gemakkelijker te maken.  

Tip 3: Maak meer en slimmer gebruik van digitale middelen

Digitale middelen helpen je de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Zo kunnen leraren nieuw lesmateriaal aanbieden en leerlingen individueel extra ondersteuning of uitdaging bieden. Ook kost het nakijken minder tijd. Veelgebruikte digitale middelen in het onderwijs zijn tablets, digiboards en digitale lesmethodes. Denk ook aan apps om contact te onderhouden met ouders en voor het vastleggen van de ontwikkelingen van het kind. Door handig gebruik te maken van ICT, bespaar je tijd. Tijd die je veel liever besteedt aan je leerlingen. We hebben de handigste ICT-toepassingen voor je op een rij gezet.

Werkdrukmiddelen: extra geld om de werkdruk te verlagen

Het kabinet trekt de laatste jaren extra geld uit – werkdrukmiddelen - om de werkdruk voor leerkrachten in het onderwijs te helpen verlagen. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden aan maatregelen om de werkdruk voor leerkrachten te verlagen. Voor het schooljaar 2021/2022 gaat het om de volgende bedragen:

  • € 252 per basisschoolleerling
  • € 379 per leerling in het speciaal basisonderwijs
  • € 505 per leerling in het voortgezet speciaal onderwijs

Inzet werkdrukmiddelen onderwijs

De werkdrukmiddelen (of werkdrukgelden) kan de school besteden aan verschillende zaken die de werkdruk verlagen. Je kunt er een training mee betalen, bijvoorbeeld een training over het verlagen van werkdruk. Maar het geld mag ook gebruikt worden voor het aannemen van extra medewerkers zoals een onderwijsassistent of de aanschaf van ICT-middelen en digitale leermaterialen. De medezeggenschapsraad moet wel instemmen met de gekozen oplossing.

Digitale middelen in het onderwijs

De inzet van digitale middelen in het onderwijs biedt kansen voor het verbeteren van het onderwijs en voor het verlagen van de werkdruk van leerkrachten. Ook voor leerlingen biedt het voordelen. Leraren kunnen door digitalisering steeds beter met lesmateriaal variëren. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan op de leerbehoeften van leerlingen. Digitale middelen in het onderwijs geven de leerkracht daarnaast extra tijd en ruimte. Bijvoorbeeld doordat toetsen automatisch worden nagekeken (Dugga) of door toepassingen die leraren helpen de ontwikkeling van de leerlingen te volgen, zoals CITO of ParnasSys.

Digitale middelen inzetten om de werkdruk te verlagen?

Wil je een deel van de werkdrukgelden van jouw school besteden aan digitale middelen? Dan is de training werkdruk verlagen van APS IT-diensten echt iets voor jou! Meld je snel aan of neem contact met ons op voor meer informatie.

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. 030 2856870 info@apsitdiensten.nl