Digitaal of hybride lesgeven

De eindeloze mogelijkheden van Microsoft Teams in de klas

“Veel mensen hebben geen idee wat er allemaal kan met Microsoft Teams.” Aan het woord is Marien Zonnenberg, Microsoft 365 trainer bij APS IT-diensten én leerkracht. In die laatste functie maakt hij dagelijks gebruik van Teams. Marien: “Teams is zoveel meer dan een middel voor online meetings, het is ook een uitstekend instrument om leerresultaten te monitoren en leerlingen te begeleiden.”

De tips van trainer ICT en Onderwijs Marien Zonnenberg

Leesvoortgang monitoren

Eén van de onderdelen van Teams die Marien gebruikt is de leesvoortgangsmodule. Marien: “Leerlingen moeten dan een tekst lezen. Ze krijgen via Teams feedback op de manier waarop ze dat doen. Er wordt een top vijf van woorden samengesteld waar ze nog extra op moeten oefenen en ze krijgen de mogelijkheid om het nogmaals te proberen voordat ze het resultaat versturen. Als het resultaat eenmaal is verstuurd, krijgt de leerkracht een overzicht van de prestaties en kan deze ook vorderingen bijhouden. Niet alleen op individueel niveau, maar ook op klassikaal niveau. Een handige functie, die Marien naar eigen zeggen zelf ook wel had kunnen gebruiken tijdens zijn schooltijd: “Het is al lang geleden maar ik herinner me nog dat ik ooit een tekst moest voorlezen en dat ik finaal over mijn woorden struikelde. Ik werd flink uitgelachen. Dat moment, daar denk ik nu nog wel eens aan.”

Inzicht in manieren waarop leerlingen leren

Teams maakt het niet alleen mogelijk om de leerprestaties van leerlingen te monitoren, maar ook om te kijken op welke manier ze leren. Marien: “Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in hoe lang een leerling bezig is geweest met een taak die in Teams is klaargezet, op welk tijdstip een leerling het liefst werkt en ook met welke leerlingen er is samengewerkt. Ook is goed te zien wat de vorderingen zijn in een gezamenlijk document. Dit kan waardevolle informatie zijn om een leerling te begeleiden bij het leerproces.”

Emotionele ontwikkeling monitoren

Ook bij de emotionele ontwikkeling van leerlingen kan Teams van toegevoegde waarde zijn. Marien: “Er is een reflectiemodule ontwikkeld. Binnen die module kunnen de leerlingen aangeven hoe ze zich voelen. Er kan op hele specifieke gebieden worden gescoord. Leerlingen geven bijvoorbeeld aan of ze veel zelfvertrouwen hebben of dat ze trots zijn. Ook dit kan over langere tijd worden gemonitord, waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van het welbevinden van een leerling. Met name de leerlingen die wat terughoudender zijn in hun communicatie kunnen zo beter in beeld komen.”

Online lesgeven in geval van nood

En dan is er nog de klassieke videomodus van Teams, die voor iedereen inmiddels wel bekend is maar die nog meer mogelijkheden biedt. Marien: “Als bijvoorbeeld een leerling door omstandigheden niet naar school kan komen, dan kan diegene de lessen volgen via Teams. Ook als een leerkracht ziek is op een school met parellelklassen kan Teams een uitkomst zijn. De klas met de zieke leerkracht volgt dan via Teams de lessen van de leerkracht in de andere groep van dat leerjaar.

Kansen pakken met Teams

Sowieso vindt Marien dat veel onderwijsinstellingen nog kansen laten liggen bij het gebruik van Teams: “Vaak migreren scholen naar Teams en blijven medewerkers naast Teams ook nog andere communicatiemiddelen gebruiken. Ze zeggen dan: ik stuur nog even een mail want die bepaalde collega gebruikt geen Teams. Het is handig om goede afspraken te maken over wanneer welk communicatiemiddel wordt gebruikt. Ook is het slim om meerdere Teams kanalen te gebruiken en de meldingen daarvoor aan of uit te zetten en de mensen in die kanalen op de juiste manier te taggen. Als alle begeleiders van het schoolkamp bijvoorbeeld een tag krijgen en je wilt even snel iets aan ze vragen over dat kamp, communiceert dat een stuk sneller. Dat geldt trouwens ook voor het plannen van taken. Ik hoor soms dat medewerkers daar liever een mailprogramma voor gebruiken, omdat je vanuit de mail makkelijk een taak kunt aanmaken, maar dit kan via Teams ook. Klik op de puntjes bij een bericht, kies voor meer acties en vervolgens de optie ‘taak maken’. Er kan echt veel meer met Teams dan dat je denkt.”

Meer weten over digitaal lesgeven met Teams?

Neem dan ook een kijkje bij onze artikelen en tips over digitaal lesgeven. Ook kun je bij ons (samen met je collega’s) training over Teams volgen.