Digitaal of hybride lesgeven

Digitaal lesgeven met behulp van Teams

In Teams kun je opdrachten voor de klas klaarzetten, een online instructie geven of videovergaderen en via de chat kun je gemakkelijk vragen stellen. Ook is het mogelijk om lessen op video op te nemen, handig als een leerling bijvoorbeeld niet bij de les aanwezig kan zijn. Ook biedt Teams goede mogelijkheden om de lessen op afstand te verzorgen of volgen wanneer bijvoorbeeld een leerkracht of leerling niet naar school kan komen.

Teams is onderdeel van Microsoft 365 en daardoor gratis te gebruiken voor scholen met een Microsoft 365-omgeving. Voor elke groep kan er een apart Team(klasteam) opgezet worden om het overzichtelijk te houden. Binnen het klasteam is veel mogelijk zoals: 

  • Een weekplanning delen, opdrachten versturen en deze nakijken en van opmerkingen en beoordeling voorzien. Ook kun je eenvoudig een bericht naar alle leerlingen van de groep in het Team sturen.  
  • Per vak (bijvoorbeeld taal of rekenen) kun je een kanaal maken en de leerlingen daarvoor uitnodigen. Binnen dit kanaal vinden leerlingen alles terug wat te maken heeft met het desbetreffende vak zoals lesmateriaal, gesprekken en instructiefilmpjes.  
  • Met het tabblad bestanden kun je lesplannen, toetsen en scores organiseren, zodat leerlingen en het materiaal op ieder moment kunnen bekijken. 
  • Je kan eenvoudig differentiëren. Je kunt een privé kanaal aanmaken om zo persoonlijk met leerlingen te praten.
  • Met de nieuwe Breakout Rooms is het voor leerlingen mogelijk om in kleine groepjes te overleggen. Ieder groepje krijgt zijn eigen vergaderruimte om te chatten, videobellen of te werken op een Whiteboard. Bekijk de handleiding hierover.
  • Elk klasteam heeft zijn eigen gekoppelde OneNote Class Notebook. Dit is een digitaal notitieblok waarin de hele klas tekst, afbeeldingen, handgeschreven notities, bijlagen, koppelingen, video en meer kan opslaan.
  • Organiseer een ouderavond via Teams: je kunt vrij gemakkelijk een online ouderavond organiseren via Teams, ook wanneer ouders geen Microsoft 365 account hebben. Zo hoef je geen grotere groepen op school te ontvangen. Bekijk onze handleiding hierover.

Begin bij het begin

Om je te ondersteunen bij het geven van online lessen en de samenwerking met collega's, hebben wij allerlei video's en handleidingen geschreven. Bekijk bijvoorbeeld onderstaande video die je stap voor stap meeneemt in het geven van les met Teams. Je ziet hoe je een Team aanmaakt, hoe je samenwerkt aan gedeelde documenten met collega's en hoe je opdrachten aan leerlingen uitdeelt. 

 

Op ons YouTube-kanaal vind je nog veel meer video's. 

Handleidingen voor gebruikers

Met onderstaande handleidingen helpen we je bij het geven van digitale lessen, bijvoorbeeld met Microsoft Teams, Stream of OneNote Class Notebook. Ook informeren we je hoe je kunt werken met leerlingen als ze een Chromebook gebruiken. Hieronder vind je al onze handleidingen die je stap voor stap meenemen en laten zien hoe je werkt met bepaalde functies. 

Leuke en handige updates

Neem ook eens een kijkje op onze pagina waar je meer leest over de nieuwe updates binnen Teams

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. 030 2856870 info@apsitdiensten.nl