Home

ICT’er in het onderwijs over consultancy

Het moderniseren van je IT-infrastructuur is in principe nooit helemaal af. Nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er altijd weer iets nieuws mogelijk of noodzakelijk is. Op ASKO Scholen zien ze het optimaliseren van de eigen IT ook als een doorlopend proces. “We maken continu gebruik van de mogelijkheden die op dat moment beschikbaar zijn.”

De samenwerking tussen ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs) en APS IT-diensten begon zo’n tien jaar geleden. “Ik ken APS IT-diensten al langere tijd, vanuit het BIC-netwerk waar ik al jaren deel van uit maak.” Aan het woord: Alex Kossenberg, de bovenschoolse ICT-coördinator van ASKO Scholen die in deze hoedanigheid veelvuldig samenwerkt met APS IT-diensten.

Wat begon met het opzetten van een intranet-omgeving op eigen servers, groeide in de loop van de jaren uit tot een constante optimalisatieslag. “Ons doel is altijd geweest om tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken steeds beter te faciliteren”, legt Kossenberg uit. “Daarom bekijken we continu wat er allemaal beschikbaar is en hoe deze toepassingen de scholen binnen onze stichting kunnen ondersteunen.”

Ervaring primair onderwijs

Het intranet werd ingewisseld voor een ingerichte portal-omgeving in SharePoint, nog vóór Office 365. “We wilden één gecentraliseerde e-mailomgeving, voor alle dertig scholen binnen onze stichting. Dit werd ingericht, op een lokale server in een datacenter. En zo zijn we steeds een stapje verder gegaan.” Zo koos ASKO Scholen onder meer voor Office 365, vond er een cloudmigratie plaats en werd SharePoint vernieuwd.

De nieuwste ontwikkeling was het uitrollen van Teams binnen ASKO Scholen. Daarbij bleek de jarenlange ervaring van APS IT-diensten binnen het primair onderwijs opnieuw erg waardevol. Kossenberg: “APS IT-diensten kan iedere keer alle voor- en nadelen van ontwikkelingen met ons bespreken. Op die manier zijn wij steeds in staat geweest om weloverwogen keuzes te maken.”

Teams

Tijdens de corona-lockdown vond de Teams-integratie binnen ASKO Scholen versneld plaats. “Onze leraren wilden bijvoorbeeld ook kunnen video-vergaderen met leerlingen.” Samen met APS IT-diensten werden – na goed overleg - pijlsnel vierhonderd Teams-omgevingen aangemaakt, inclusief een strikt beleid. “Leerlingen kunnen bij hun programma’s, maar verder gebeurt er zo min mogelijk buiten het zicht van de leraar.”

Via ICT-nieuwsbrieven leerden de leraren om te werken met Teams. Kossenberg: “Onder meer filmpjes van APS IT-diensten, met tips en trucs, waren daarbij erg handig. Daarnaast stonden onze ICT-experts altijd klaar om vragen te beantwoorden.” Nu is het zaak om de lessen niet te vergeten, maar juist toe te blijven passen. “Teams heeft echt zijn meerwaarde bewezen, alleen al voor vergaderingen en het uitdelen van opdrachten.”
Daarom kunnen collega’s in het nieuwe schooljaar gebruik maken van Teams. Omdat de samenstellingen van de groepen gekoppeld is aan ParnasSys kunnen de leerkrachten zich volledig focussen op de onderwijskundige inhoud.

Integreren

Om te voorkomen dat er straks meerdere plekken zijn voor bestandsopslag en communicatie, wordt Teams in het bestaande portaal geïntegreerd. “Samen met APS IT-diensten hebben we daarom een nieuwe startpagina ontworpen. De implementatie daarvan staat hoog op de agenda.” In de tussentijd blijft ASKO Scholen zich goed oriënteren. “We kijken continu naar wat we nodig hebben en wat er beschikbaar is.”

Over een of twee jaar kan het IT-landschap er immers weer compleet anders uitzien. Kossenberg: “Ga maar na: een paar jaar geleden bestond Teams nog niet eens. Dát is nou het fijne van samenwerken met APS IT-diensten: zij zijn uitstekend op de hoogte van al deze ontwikkelingen.” Kossenberg houdt hierbij altijd het doel voor ogen: tijd- en plaatsonafhankelijk werken en leren binnen ASKO Scholen steeds beter mogelijk maken.

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. 030 2856870 info@apsitdiensten.nl