Microsoft

Bekijk hier veelgestelde vragen over het Microsoft basispakket.

Veelgestelde vragen

Dat klopt, de A5-licentie is een step-up licentie die je A3 licentie omzet naar A5. Je kan dus niet méér A5 licenties bestellen dan dat je A3’s hebt. Wil je toch meer A5 licenties? Dan zul je ook extra A3 licenties moeten bestellen.

Veel scholen hebben het netwerk- en pc-beheer van de school uitbesteed. De netwerk leverancier (bijv. Heutink ICT, Skool, Actacom, Cloudwise, de Rolf Groep, etc.) regelt het beheer en onderhoud van de apparatuur. 

Geen enkele netwerkbeheerder kan licentiekosten (conform de licentieovereenkomst die wij je aanbieden) van Microsoft producten voor scholen berekenen in haar dienstverlening. Je kunt deze Microsoft licenties alleen via APS IT-diensten afsluiten. Daarom dien je het aantal medewerkers en leerlingen jaarlijks bij ons te registreren.

In 2016 hebben de PO-Raad en VO-raad met ondersteuning van Kennisnet de Bewerkersovereenkomst (‘Voorwaarden Online Dienstverlening’) van Microsoft getoetst aan de Model Bewerkersovereenkomst die voor het Primair onderwijs is ontwikkeld.  

De PO-Raad en VO-raad stellen dat:  
“Er geen aanwijzingen zijn dat het gebruik van Microsoft Office 365 problemen oplevert voor de privacy van leerlingen. De voorwaarden die Microsoft stelt aan het gebruik van Office 365 stroken met het privacyconvenant dat PO-Raad en VO-raad eerder sloten met uitgeverijen en leveranciers”.  

Bron: https://www.poraad.nl/ 

Naast het gegeven dat Microsoft aan de juridische vereisten voldoet, biedt het Basispakket tal van technologieën die je helpen de beveiliging van je gegevens naar een hoger plan te tillen. De toevoeging in 2016 van het onderdeel Enterprise Mobility+Security is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar er is veel meer. Er wordt veel over de hulpmiddelen die Microsoft biedt gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr/solutions (in het Engels). 

Lees meer: Privacy convenant Microsoft > 

De voorwaarden die Microsoft hanteert voor haar online diensten zijn geanalyseerd, mede op initiatief van ons. De conclusie is dat de voorwaarden die juridisch geanalyseerd zijn, voldoen aan de eisen die de Nederlandse en Europese wetgever stelt. 

Er is ook een analyse gemaakt van de mate waarin de voorwaarden van Microsoft overeenkomen met de Model Bewerkersovereenkomst die in het kader van het Convenant digitale leermiddelen en privacy door de sector is opgesteld. De conclusie is dat de bewerkersovereenkomst die Microsoft hanteert, ruim dekkend is ten opzichte van de model bewerkersovereenkomst die onderdeel is van het Convenant digitale leermiddelen. Aan deze conclusie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Servicedesk.

Zowel MAK als KMS is een manier om (grootschalig) je Microsoft producten te activeren en te valideren.

De KMS (Key Management Service) wordt meestal gebruikt als het gaat om 25 of meer apparaten die je via een uitrol doet. De MAK (Multiple Activation Keys) code wordt vaak gebruikt voor losse installaties, waarbij je eenmalig activeert.

Goed om rekening mee te houden:

  • Je dient voor Key Management Service een KMS-Client server in te richten. Hoe? Dat vind je hier
  • Om te voorkomen dat de MAK-code aangeeft dat de limiet is bereikt, is het advies van Microsoft om MAK-codes te activeren middels de VAMT (Volume Activation Management) Tool. Meer informatie hierover vind je hier.

Sinds de afname van servers binnen scholen en de komst van de gebruikerslicenties binnen Microsoft 365, worden bovengenoemde manieren steeds minder gebruikt. Tegenwoordig kun je met Intune programma’s (zoals Office) op pc’s installeren vanuit de cloud en door gebruikers in te laten loggen met hun Azure AD activeer je gelijk het juiste besturingssysteem zonder dat je dit via codes hoeft te doen.

Als je gebruik wilt maken van de A3 licenties, kun je een bestelling plaatsen voor de Microsoft Basis Cloudbundel in onze webwinkel. Wij zorgen er dan voor dat deze worden besteld bij Microsoft en beschikbaar komen in je Microsoft 365 cloudomgeving.

Voor meer informatie kun je terecht op deze pagina.

Binnen ons contract bevatten de meeste licenties Software Assurance. Met Software Assurance krijg je speciale voordelen die betrekking hebben op Microsoft-software en -services. Zo krijg je bijvoorbeeld rechten om altijd gebruik te mogen maken van nieuwe versies. Ook mag je sommige licenties verplaatsen naar andere hardware en kun je bestaande (server)licenties gebruiken als je deze servers naar Azure verhuist (Azure hybrid benefit).

Er zijn twee verschillende mogelijkheden:

  1. Je installeert Office op deze devices als ‘shared device’ licentie: https://docs.microsoft.com/nl-nl/deployoffice/overview-shared-computer-activation

    Op deze manier gaat het niet af van de 5 downloads van een gebruiker, maar staat Office op het device. Hierbij log je dus wel in en uit na gebruik van de pc; iemand zonder licentie kan de applicaties niet gebruiken, want het systeem controleert bij opstarten of diegene wel gerechtigd is om het te gebruiken.
  2. De tweede manier is om een apparaat licentie van €0,- bij ons te bestellen in de webwinkel. Gebruik hiervoor: https://docs.microsoft.com/nl-nl/deployoffice/device-based-licensing

    Op deze manier kan iedereen de Office applicaties gebruiken. De gebruikers op een gedeelde pc krijgen toegang tot de "standaard" desktop-apps, ongeacht hun eigen licentie. Ze krijgen de volledige functionaliteit van de apps en kunnen de apps wel gewoon gebruiken maar is er géén connectie naar de cloud.

Je kunt als bestuur, stichting, samenwerkingsverband en dergelijke géén overkoepelende overeenkomst afsluiten. Iedere deelnemende instelling dient per leverancier individueel een overeenkomst aan te gaan. Dit heeft te maken met de noodzaak alle instellingsgegevens goed te registreren en te koppelen aan het verstrekken van licenties en codes.

Wel bestaat er de mogelijkheid om als bestuur de contracten van de scholen centraal te beheren en coördineren. In de factuur wordt een specificatie per school opgenomen. Hiervoor dient het bestuur de bestuursverklaring getekend te hebben.

Om een verzamelfactuur te ontvangen dien je het veld waarbij je een referentienummer kunt invullen leeg te laten, anders ontvang je alsnog een factuur per school.