Licentie

Basispakket Microsoft (incl. M365 A3 voor medewerkers)

Dit is het Microsoft basispakket. Met het Microsoft basispakket heb je de flexibiliteit om keuzes te maken op het gebied van ICT.

 • Het vertrouwde basispakket
 • Kies je eigen inrichting
 • Voldoet aan de behoefte van het onderwijs

Extra basispakket licenties

Heb je meer Microsoft 365 licenties nodig dan je had opgegeven tijdens de jaarregistratie? Dan kun je de basispakket cloudlicenties uitbreiden tot het gewenste aantal met de uitbreiding voor medewerkers en de uitbreiding voor leerlingen

Microsoft Basispakket

De afgelopen jaren hebben we een enorme versnelling gezien in het gebruik van ICT in het basis- en speciaal onderwijs. Dit was al gaande voor corona, maar de pandemie heeft het tempo nog meer opgevoerd. Er worden massaal apparaten gekocht voor leerlingen. Bovendien zien we dat lesmethoden in hoge snelheid digitaliseren. Scholen hoeven geen server op locatie meer te onderhouden; alles zit in de cloud. Daarnaast zien we dat budgetten in het basis- en speciaal onderwijs onder druk blijven staan en hebben we te maken met groei- en krimpscholen. Door fusies worden schoolbesturen groter en professionaliseren ze verder. Rechtmatig inkopen is hierbij een belangrijk thema.

We zijn inmiddels afhankelijk van veilige en goedwerkende ICT. De eisen zijn hoog: ICT moet altijd werken, waardevolle gegevens moeten veilig zijn opgeslagen en ICT moet zo eenvoudig mogelijk te gebruiken zijn.

Al deze ontwikkelingen waren het uitgangspunt bij de onderhandelingen met Microsoft over de nieuwe overeenkomst. Het resultaat is een compleet cloudpakket, speciaal samengesteld voor het Nederlandse onderwijs. Hierin zijn nog meer eisen gesteld aan privacy, en is rekening gehouden met verschillende soorten apparaten en de rechtmatigheid van het inkoopdossier. Verandert er iets binnen je onderwijsinstelling, denk aan een krimp, groei of fusie? Ook dat is binnen de overeenkomst geen probleem.

In het kort:

 • Lage prijs voor een compleet pakket.
 • Zekerheid voor meerdere jaren: geen zorgen over licenties in de komende vijf jaar.
 • AVG en privacy: alles wat je nodig hebt om je omgeving veilig te houden is juridisch op orde.
 • Je inkoopdossier is op orde.
 • Flexibiliteit: volledige vrijheid om keuzes te maken over je ICT-beleid.
 • Werk je nog on-premise? Ook dat is geregeld binnen dit contract.

Inhoud van het Microsoft basispakket

Het Microsoft basispakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Microsoft Education A3 biedt verschillende onderwijsvoordelen, waaronder Minecraft Education, het Student Use Benefit en Office servers

Op onderstaande afbeelding zie je de onderdelen van Microsoft 365 A3 en de verhouding tussen het basispakket en deze A3 licentie.

Voor een uitgebreide omschrijving van de Microsoft overeenkomst, bekijk je ons naslagwerk. Deze toelichting beschrijft de inhoud van het basispakket en geeft informatie over additionele producten en diensten.

Wat biedt het Microsoft basispakket?

Het Microsoft basispakket biedt:

 • dekking voor praktisch alle technische behoeften van je school;
 • het gebruiksrecht van alle bekende Office-programma’s inclusief Microsoft Teams, OneDrive en de nieuwste versie van Windows 10 met een goede antivirus;
 • veiligheid, zwart op wit vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de normen van de PO- en VO-raad;
 • speciale privacyvoorwaarden die je helpen om aan de AVG te voldoen;
 • beveiligingsproducten die helpen datalekken tegen te gaan (die ontstaan door gedrag van gebruikers);
 • bescherming tegen (cyber)aanvallen, phishing, malafide websites, onveilige bijlagen en ransomware;
 • middelen die ervoor zorgen dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot data binnen je omgeving;
 • mogelijkheden zoals Single-Sign-On en Multifactor Authentication (MFA);
 • je automatisch alle online diensten waar je recht op hebt in je tenant;
 • flexibiliteit om je eigen inrichting te kiezen: denk aan on-premise, werken in de cloud met Office 365 of een hybride model waarin voordelen van de cloud en lokale infrastructuur worden gecombineerd.

Het afsluiten van het basispakket:

 • Je sluit het basispakket af voor minimaal alle medewerkers die je hebt gegeven bij de aantallen uit de jaaropgave uit dat betreffende jaar.
 • Je betaalt alleen voor je medewerkers, leerlinglicenties zijn inbegrepen via een student use benefit.
 • De producten zijn voor een onbeperkt aantal apparaten, doordat we medewerkers licentiëren in plaats van apparaten.
 • Je krijgt de zekerheid van zeer lage prijzen voor een periode van vijf jaar.
 • Je krijgt de mogelijkheid om medewerker-licenties bij te bestellen of terug te schroeven, zolang het aantal licenties niet lager uitkomt dan je jaarlijkse opgave aan DUO.

Aantal basispakket licenties

Het basispakket geeft je automatisch alle cloudlicenties voor medewerkers. Er is ook een basispakket cloudlicenties voor leerlingen. Wanneer je het basispakket voor medewerkers hebt besteld, heb je het recht om voor al je leerlingen de cloudlicenties als (gratis) student use benefit te bestellen. Deze variant is ook te vinden in onze webwinkel.

Extra basispakket licenties

Heb je meer Microsoft 365 licenties nodig dan je had opgegeven tijdens de jaarregistratie? Dan kun je de basispakket cloudlicenties uitbreiden tot het gewenste aantal met de uitbreiding voor medewerkers en de uitbreiding voor leerlingen

A3 upgraden naar A5

Ook is het mogelijk om je basispakket op te hogen naar A5 voor zowel je medewerkers als leerlingen. A5 biedt de hoogst haalbare mogelijkheden van de Microsoft 365 technologie.

In het kort

 • Aanbieder
  Microsoft