Home

ICT’er in het onderwijs over trainingen

Onderwijsstichting LiemersNovum stapte een jaar geleden over op de cloud. Dit bracht een volledig nieuwe werkwijze met zich mee. De urgentie om medewerkers hierin te trainen was dan ook hoog. Samen met APS IT-diensten biedt de onderwijsstichting Microsoft 365-leergangen aan haar medewerkers aan. “In samenspraak hebben we de leergangen afgestemd op de behoeftes en noden van onze medewerkers.”

LiemersNovum is een onderwijsstichting die bestaat uit een brede waaier aan onderwijsvormen in de regio de Liemers (Gelderland). Van DaVinci- tot Montessorionderwijs en van christelijk tot openbaar onderwijs. LiemersNovum telt 25 basisscholen waar wordt lesgegeven aan zo’n 5.000 leerlingen. Bij LiemersNovum werken meer dan 500 medewerkers.

De onderwijsstichting beschikt al enkele jaren over een professionaliseringsacademie, maar de stichting zag ruimte voor verbetering. “Voorheen werkten we voornamelijk met losse trainingen. Nu focussen we ons breder op professionalisering en daar hoort een ruimer aanbod bij,” aldus Jochem Aaldering, bovenschools ICT’er bij LiemersNovum.

Adoptie van Microsoft 365

Omdat de onderwijsgroep ging migreren naar de cloud, was een leergang voor het werken met Microsoft 365 eigenlijk onmisbaar. Aaldering: “Maar de ene leerkracht is al wat meer computervaardig dan de andere. Om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste training krijgt, hebben we de Microsoft 365-training opgesplitst in twee niveaus: een leergang voor beginners en eentje voor medewerkers met wat meer ervaring.”

De eerste leergangen zaten al vrij snel vol, dus werd er nog een groep extra toegevoegd. “Heel wat mensen hebben de basistraining Microsoft 365 gevolgd. Leerkrachten kregen zo een gevoel van zekerheid, wat fijn was gezien het thuiswerken. APS IT-diensten speelde daar goed op in: hun leergangen waren direct praktisch toepasbaar voor onderwijs op afstand.”

Trainingen

LiemersNovum koopt jaarlijks voor zowel leerlingen als medewerkers licenties in bij APS IT-diensten. Jochem Aaldering vertelde zijn contactpersoon bij APS IT-diensten over hun academie, waardoor het balletje ging rollen. “Zij ondernam meteen actie en zette de Microsoft 365-leergangen op. APS IT-diensten is gespecialiseerd in Microsoft 365 en de adoptie daarvan. We hadden hier een goed gevoel bij, dus de knoop was snel doorgehakt.”

Initieel zouden de leergangen verspreid worden over vijf bijeenkomsten van vier uur. Door corona is de tijd flink gereduceerd. Aaldering: “Bijeenkomsten duren nu twee uur, aangezien ze aan het eind van een werkdag plaatsvinden. Leerkrachten hebben dan al een hele dag (digitaal) voor de klas gestaan en online trainingen worden als intensiever ervaren. We hopen dat we volgend jaar de leergangen weer volledig kunnen aanbieden.”

Scholing als strategisch speerpunt

Scholing is geen bijzaak binnen LiemersNovum, maar echt een strategisch speerpunt, getuige de professionaliseringsacademie die de stichting heeft opgezet. “De leergangen vallen onder de professionaliseringsuren van onze medewerkers. En dat nemen we serieus: iedereen is verplicht om minimaal één leergang per schooljaar te volgen.”

Waar veel onderwijsinstellingen professionalisering vrijblijvend aanpakken, is dat bij LiemersNovum dus totaal anders. Professionalisering is bij hen een harde afspraak en moet bovenal beklijven. De leergangen bestaan niet voor niets uit vijf bijeenkomsten. Deelnemers krijgen iedere keer huiswerkopdrachten mee en brengen dat was ze leren op deze manier ook daadwerkelijk in de praktijk.

Niet alle leergangen binnen de academie zijn uitsluitend ICT-gerelateerd. Binnen de professionaliseringsacademie is er ook ruimte voor leergangen met betrekking tot bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, welbevinden of leerkrachtstijl. Maar LiemersNovum verwacht wél dat alle leerkrachten op een bepaald moment over een aantoonbaar basisniveau aan ICT-vaardigheden beschikken.

Afstandsonderwijs

Aangezien de trainingen online verlopen, is er een duidelijk systeem afgesproken. Aaldering: “Het stukje theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden, waarna de deelnemers zelf aan de slag kunnen. Een nieuwe sessie starten we altijd met een reflectie op de vorige bijeenkomst. Dan wordt meteen duidelijk of leerkrachten de tips en trucs hebben geïmplementeerd in hun lessen, en dus nuttig vinden.”

Aaldering merkt dat de leerkrachten vaardiger worden. “Het aantal beginnersvragen is sterk afgenomen, mede dankzij de leergangen. En mocht er zich toch nog een probleem voordoen, dan staat APS IT-diensten te allen tijde voor onze medewerkers klaar, wat we heel fijn vinden. We hopen dat we de grote groep beginners volgend jaar terugzien in de Microsoft 365-leergang voor gevorderden!”

Inhoud en opzet van de basisleergang Microsoft 365 voor LiemersNovum:

  • Bijeenkomst 1: Werken met OneDrive, SharePoint, Teams en de basis van Office 365.
  • Bijeenkomst 2: Persoonlijke effectiviteit met Outlook, Mail, Agenda en Taken.
  • Bijeenkomst 3 & 4: Word, Excel en PowerPoint.
  • Bijeenkomst 5: OneNote.

Inhoud en opzet van de gevorderdenleergang Microsoft 365 voor LiemersNovum:

  • Bijeenkomst 1: Met Teams aan de slag met je klas: instructies geven, materialen delen en opdrachten uitdelen.
  • Bijeenkomst 2: Forms, Sway en Stream als activerende werkvormen in Teams.
  • Bijeenkomst 3: OneNote ClassNotebook.
  • Bijeenkomst 4: Verrijk je Microsoft 365 Teamsklas met extra bronnen en toepassingen.
  • Bijeenkomst 5: Briljante voorbeelden, presentaties en werkvormen.

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. 030 2856870 info@apsitdiensten.nl