Achter de schermen

Leerlingen Elan Onderwijsgroep sturen vakantiekaartjes met Adobe

Het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen is voor de scholen van Elan Onderwijsgroep heel belangrijk. Daarom gingen zij aan de slag met Adobe software om de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen verder te ontwikkelen.

Elan Onderwijsgroep omvat twintig scholen (ruim 2.000 leerlingen) in het noordwesten van Friesland. Enkele jaren geleden ontstond de organisatie na een fusie van de Stichting Radius en de Onderwijsgroep Fier. Door de krimpproblematiek in verschillende dorpen was het niet overal meer mogelijk meerdere scholen open te houden. De nieuwe groep omvat daardoor meerdere zogeheten ‘samenwerkingsscholen’ waarin Christelijk en openbaar basisonderwijs samengaan. Ook voorziet Elan in NT2-onderwijs (voor nieuwkomers in Nederland) en heeft het een SBO-locatie in Franeker.

Creativiteit en probleemoplossend vermogen

Als Stafmedewerker Onderwijs & ICT gaat Teun Meijer onder meer over het gebruik van iPads op de scholen. De meeste scholen hebben gekozen voor het gebruik van tablets in het onderwijs. “In principe zijn de scholen vrij om hun eigen keuze hierin te maken. Als onderwijsgroep vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor het ontwikkelen van creativiteit en probleemoplossend vermogen bij onze leerlingen. Er moet iets over 21e eeuwse vaardigheden in de schoolplannen staan. Dat kan bijvoorbeeld programmeren zijn of video’s bewerken.”

Om dit te stimuleren heeft Elan Onderwijsgroep een e-lab ingericht in Stiens. Door de krimp stonden twee lokalen leeg op OBS De Twilling, hier is nu het Innovatorium. “Klassen kunnen hier met een leerkracht naartoe om bijvoorbeeld foto’s te leren bewerken of creatief te zijn met Minecraft. Ook hebben wij een escaperoom die in het teken staat van digitale vaardigheden zoals samenwerken in Word of Powerpoint en het maken van een opdracht in Minecraft. Het e-lab is niet alleen gericht op de leerlingen, maar ook op leerkrachten die hier kennis opdoen voor hun eigen lessen.”

Inspiratie opgedaan bij BETT

Een bezoek aan de onderwijsbeurs BETT in Londen zette Meijer op het spoor van Adobe. “Als je creativiteit en samenwerken centraal zet, is de software van Adobe ideaal. En in vergelijking met bijvoorbeeld Apple Keynote en Apple Pages is het geschikt voor veel meer soorten apparaten. Dat is ook prettig voor de leerkrachten die werken met Windows laptops. In Londen kwamen we in contact met APS IT-diensten en volgden we een workshop over de mogelijkheden van Adobe. Het mooie was ook dat we via APS IT-diensten op een heel aantrekkelijke manier een contract konden afsluiten.”

De onderwijsgroep koos ervoor een geïntegreerd Adobe pakket af te nemen met daarin verschillende creatieve applicaties waaronder Photoshop, Express en Lightroom. “We hebben dit qua beheer kunnen koppelen aan Office 365, zodat leerlingen en personeelsleden die we toevoegen in Office 365 ook meteen een Adobe ID hebben.” Meijer vertelt hoe het gebruik van Adobe Express de manier van werken in veel klassen heeft veranderd. “Een werkstuk of taalopdracht kan nu worden verrijkt met behulp van de software van Adobe. Voor de kinderen ziet het er heel leuk uit en wij denken ook dat we ze daarmee beter voorbereiden op de maatschappij.”

Lerend netwerk en challenges

APS IT-diensten heeft de scholing van medewerkers in Adobe Express verzorgd. “Dit is in Teams gedaan. We hebben vervolgens een lerend netwerk opgezet; een Office 365 groep met een Teams omgeving. Daarin kunnen medewerkers van elkaars lessen ICT overnemen, inspiratie opdoen en bestanden uitwisselen.” Het samenwerken in Teams hielp tijdens de lockdownperiode in 2020 al met het lesgeven. Verschillende ‘challenges’ werden uitgezet voor leerlingen, bijvoorbeeld in de vorm van een fotobewerkingsopdracht. “Dit deden we nog met Apple-technologie, maar nu gaan we dit ook met Adobe-technologie doen.”

Het valt medewerkers van Elan Onderwijsgroep op dat het werken met Adobe Express heel gebruikersvriendelijk is. “Je kunt heel simpel een collage maken, een tekst of een filter toevoegen. Voor kinderen vanaf vijf jaar is het vaak al goed te begrijpen.

Verschillende scholen hebben dit jaar een zomercasus gedaan waarbij leerlingen een vakantiekaartje mochten maken met Adobe Express. Wanneer leerlingen hier eenmaal mee kunnen werken is het gebruik van Photoshop ook nog maar een kleine stap, evenals Lightroom of Illustrator. De groepen 8 van sommige scholen maken de video’s voor hun afscheidsmusical in Adobe Premiere.”

Veranderende wereld

Nog niet elke school is even ver in het gebruik van Adobe, maar de verwachting is wel dat scholen ook dit jaar weer stappen op dit gebied gaan maken. Ook SBO de Bolder in Franeker gaat ermee aan de slag. Meijer gelooft in het gebruik van Adobe in het onderwijs. “Het is in feite niet anders dan op elke andere school. We kijken vooral naar de talenten van leerlingen. Sommige kinderen hebben iets met Adobe en anderen wat minder. Dat is eigenlijk overal zo. Maar welke school ik ook binnenloop, ik zie overal werk van leerlingen waarvan ik denk: ‘Wat mooi! Dat kan ik zelf niet eens!’ Zeker als je ziet wat kinderen vanaf een jaar of tien al doen. Dat heeft ook te maken met de wereld zoals deze nu is. Toen ik tien jaar geleden in mijn huidige rol begon was de technologie nog lang niet zover. Toen zag je nog overal schriften en boeken. Nu zie je kinderen programmeren, foto’s en video’s bewerken en de meest fantastische dingen doen. Dat is echt geweldig om te zien.”

Ontvang elk kwartaal de nieuwe artikelen per mail

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. 030 2856870 info@apsitdiensten.nl