Webinars terugkijken

Regelmatig geven we webinars over verschillende onderwerpen. Zo hebben we bijvoorbeeld de applicatie Teams uitvoerig behandeld, maar ook aan het veilig delen van data hebben we aandacht besteed.

Bekijk de meest recente webinars op deze pagina of abonneer je op onze YouTube kanaal.

                                        

 

Webinar: hoe ondersteunen toepassingen zoals Teams, PowerPoint en Stream je lessen?

Tijdens dit webinar behandelde onze trainers en consultants, Jan en Maurits, de verschillende toepassingen die het onderwijs in deze tijd kunnen ondersteunen. We kijken naar Stream, Microsoft Teams en PowerPoint.

Power Platform

Door data uit Microsoft 365 te verzamelen, verwerken en inzichtelijk te maken kunt u veel tijd besparen. Het Microsoft 365 Power Platform helpt hierbij. Het geeft namelijk de mogelijkheid om oplossingen te bouwen en processen te automatiseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een storingsmelder te maken, waardoor een ICT’er of beheerder direct ziet of er een apparaat of digibord met een storing kampt. Of denk aan het maken van een ziekmeldapp waarbij de melding direct bij de juiste leerkracht terecht komt.

Tijdens het webinar op 10 februari ging Albert Schot (trainer/consultant bij APS IT-diensten) in op het Power Platform van Microsoft. We keken naar de verschillende onderdelen en hoe deze met elkaar samenwerken.

Geavanceerde beveiliging met Microsoft 365

Microsoft 365 biedt al heel veel mogelijkheden op het gebied van privacy en beveiliging. De producten die scholen en schoolbesturen nu tot hun beschikking hebben via het basispakket, zijn voldoende om op een veilige en goede manier samen te werken in de cloud.

Tijdens dit webinar bespreken we deze mogelijkheden en geven we handvatten die helpen uw tenant optimaal in te richten. Hierdoor zorgt u ervoor dat u met behulp van deze producten voldoet aan de AVG. De focus van het webinar ligt vooral op uw data veiligstellen en de juiste personen toegang te verlenen.

Governance: Regie op Microsoft 365

Een Governance plan zorgt voor een veilige en betrouwbare omgeving waarin gebruikers goed kunnen samenwerken. Zo bevat het plan afspraken en regels die voor jullie organisatie gelden over het gebruik van OneDrive, SharePoint en bijvoorbeeld Microsoft Teams. Tijdens dit webinar vertelden Albert Schot en Jeslyn Hardeveld over de onderdelen, de meerwaarde en randvoorwaarden van een Governance plan.

ZIVVER

Als we over beveiliging praten, hebben we het vaak over manieren om kwaadwillenden ‘buiten de deur’ te houden. Echter ontstaan de meeste datalekken door menselijke fouten en dus van binnenuit. De gebruiksvriendelijke oplossing ZIVVER helpt menselijke fouten te voorkomen.

ZIVVER waarschuwt gebruikers namelijk vooraf, waardoor fouten voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer u e-mail verstuurt aan een ‘opvallende ontvanger’ die u niet eerder gevoelige informatie gemaild heeft. Daarnaast biedt ZIVVER tweede factor authenticatie (2FA). Wilt u een gevoelig document mailen, dan kunt u met ZIVVER eerst een code per sms naar de ontvanger sturen. Alleen met die code is uw e-mail te openen.

 

Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)

Koopt uw bestuur regelmatig hardware in? Digiborden, Computers en laptops, iPads, Chromebooks of misschien zelfs wel netwerkapparatuur? Zo ja, dan kan een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) u tijd en geld besparen. En indien u boven Europese aanbestedingsgrenzen komt, is de inkoop ook rechtmatig. Wij denken dat een DAS grote voordelen kan hebben voor uw bestuur. Daarom hebben we het onderdeel van onze dienstverlening gemaakt.

Tijdens dit webinar hoort u alles over de voordelen van het DAS, de opbrengst voor uw school of bestuur en ook bespreken we de te zetten stappen wanneer u een aankoop wilt uitzetten bij het DAS.

Classroom Management

Classroom Management software maakt digitaal lesgeven met devices overzichtelijker. Zowel voor de leerkracht als leerling. De software biedt leerkrachten de mogelijkheid gemakkelijk overzicht te houden, restricties te geven welke websites er bezocht mogen worden en ook kunnen leerkrachten eenvoudig de aandacht vragen door beeldschermen van leerlingen te bevriezen. Daarnaast is het mogelijk op leerlingen individueel onderwijs te bieden. U kunt bijvoorbeeld leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben een extra opdracht geven en leerlingen die al verder zijn een wat uitdagendere opdracht. 

Tijdens het webinar hoort u alles over de mogelijkheden en meerwaarde die Classroom Management leerkrachten biedt.

 

Teams in de klas

Microsoft Teams kan een handige toevoeging zijn in de klas. Door een Team aan te maken voor de klas kunnen leerkrachten eenvoudig opdrachten aan leerlingen doorgeven. Tijdens het webinar krijgt u inzicht in de mogelijkheden die Teams biedt. Ook kijken we naar de verschillende devices waarop Teams gebruikt kan worden, waaronder Windows devices, smartphones en Chromebooks.

Dit webinar is bedoeld voor leerkrachten die Teams in de klas willen inzetten en die op zoek zijn naar praktische tips.

 

Adobe Creative Cloud en Acrobat Pro

Wilt u de digitale vaardigheden van uw leerlingen verder uitwerken en hun creativiteit stimuleren? Bent u op zoek naar manieren om 21e-eeuwse vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen en verbeteren?  Tijdens het webinar vertelt Hilde Maassen, expert en leerkracht van het Grafisch Lyceum Rotterdam, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk hoe zij 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengt met behulp van de Adobe Creative Cloud.

Naast de creatieve programma’s zoals Spark Video en Illustrator, gaan we ook in op Acrobat Pro. Dit programma wordt onder meer gebruikt voor het bewerken en omzetten van PDF's. Licentiemanager Charles Hunfeld vertelt over andere mogelijkheden van Acrobat Pro, zoals het aanmaken van leerling portfolio’s of het archiveren van documenten met PDF/A (in het kader van bewaarplicht). Ook legt Charles de structuur van de Adobe-overeenkomst uit. Scholen rekenen namelijk af op basis van FTE. Dat betekent dat Adobe-software qua prijs een stuk toegankelijker is dan voorheen.

 

 

 

De meerwaarde van Azure voor het basisonderwijs

De verschuiving naar online diensten vraagt een andere manier van denken en werken en roept bij zowel besturen als scholen vragen op. Wilt u kosten en tijd besparen? Heeft u behoefte aan uitbreiding van uw datacenter en een veilige plek voor uw back-ups? En overweegt u een overstap te maken naar Azure? Kijk dan dit webinar terug. Tijdens dit webinar komt u te weten wat Azure voor uw onderwijsinstelling kan betekenen.

 

 

Azure Active Directory groepen

Bent u verantwoordelijk voor het Office 365 licentiebeheer binnen uw organisatie? Dan heeft u ongetwijfeld te maken met de veranderingen op het gebied van licentievormen. Het beheer van licenties kan op persoonlijke basis, maar met behulp van Azure Active Directory kunt u ook via groepen licenties beheren. Daardoor wordt grootschalig licentiebeheer eenvoudig.

Tijdens dit webinar laten we zien hoe u deze groepen aanmaakt en hoe u licentiebeheer toepast. Ook bespreken we hoe u Self Service Password Reset activeert voor medewerkers. Op deze manier voorkomt u dat medewerkers niet verder kunnen werken, wanneer ze hun wachtwoord zijn vergeten.

 

 

Einde ondersteuning Windows 7 en overstap Windows 10

Maakt uw organisatie gebruik van Windows 7 en/of Office 2010? Dan is het belangrijk om de migratie naar Windows 10 en Office 365 te plannen. De ondersteuning voor Windows 7 stopt namelijk definitief op 14 januari 2020 en voor Office 2010 op 13 oktober 2020. In het webinar van 26 maart gaan we hierop in en bespreken we de gevolgen en praten over de overstap naar Windows 10.

 

 

Symantec Endpoint Protection 

Het is waarschijnlijk niet de vraag of uw organisatie ooit te maken krijgt met een cyberaanval. De vraag is vermoedelijk wanneer. Weet u hoe u Symanytec software optimaal inzet en wilt u er alles aan doen de kans op een cyber aanval te voorkomen? Volg dan het webinar gegeven door Symantec op 21 maart 2019. Tijdens het webinar vertellen experts u meer over Endpoint Protection en de technieken die Symantec gebruikt. Denk aan Device Control, Machine Learning, Behavior analysis en Exploit mitigation. Dit webinar is bedoeld voor gebruikers van Endpoint Protection, maar ook voor geïnteresseerden die op zoek zijn naar een Endpoint Protection oplossing.

 

 

Minecraft Education

Maak kennis met Minecraft en kom te weten hoe u lesprogramma’s kunt verrijken met de speciale versie voor het onderwijs.

De speciale educatie-versie van Minecraft is speciaal bedoeld voor gebruik in de klas en kan ingezet worden voor vakken als rekenen, geschiedenis en maatschappijleer. Daarnaast draagt het bij aan vaardigheden zoals samenwerken, problemen oplossen en communiceren.

 

 

Managen en beveiligen van devices met Intune

Binnen de nieuwe visie van Microsoft is het niet meer nodig om als beheerder een apparaat klaar te maken voor gebruik voordat een eindgebruiker hiermee aan de slag kan. Via Intune is het mogelijk om (bijna) alle gewenste instellingen direct te regelen tijdens de eerste keer opstarten. Een medewerker kan dus zijn of haar apparaat zo vanuit de doos in één keer voor zichzelf inrichten.

Albert Tielman en Maurits Knoppert, trainers en consultants bij APS IT-diensten, delen tijdens dit webinar de nieuwe visie met u en tonen wat de nieuwe mogelijkheden zijn.

 

 

SharePoint online - van klassiek naar modern

Binnen SharePoint zijn veel nieuwe functionaliteiten beschikbaar waardoor er nieuwe en interessante samenwerkmogelijkheden ontstaan. Bekijk dit webinar wanneer u meer wilt weten over de overgang van klassieke SharePoint-sites naar de moderne variant.

 

Advanced Threat Protection inrichten

Hoe voorkom ik dat medewerkers een ransomeware-mail openen en zo op een onveilige link klikken of een besmette bijlage openen? Dat is een terechte vraag. Want het kan helaas voorkomen dat er een besmet bestand of onveilige link verstuurd wordt naar iemand in uw organisatie. Daar kan Advanced Threat Protection bij helpen. Tijdens dit webinar vertellen we meer over het aanzetten van ATP en ook gaan we in hoofdlijnen in op de inrichting in een Office 365 beheeromgeving. 

Persoonsgegevens veilig in Office 365

In Office 365 zitten verschillende functies die kunnen helpen een datalek te voorkomen. Tijdens het webinar Persoonsgegevens veilig in Office 365 beantwoordt Menno Smidts de vraag of uw gegevens veilig zijn bij Microsoft. Vervolgens bespreekt hij welke type datalekken er bestaan en gaat hij in op de functies die u helpen een datalek te voorkomen. Denk aan Azure Information Protection en EM+S.

   

Veilig mailen en data delen

Naar aanleiding van het webinar Persoonsgegevens veilig in Office 365 kwam een groot aantal vragen binnen over veilig mailen met Office 365. Om die reden hebben we het webinar Veilig mailen en bestanden delen georganiseerd. In dit webinar hoort u hoe u met Advanced Threat Protection en Azure Information Protection veilig mailt en veilig data deelt.  

 

Samenwerken met leerlingen en leerkrachten in Teams

Microsoft Teams kan de samenwerking op school stimuleren. Een team van leerkrachten kan een kanaal aanmaken om daarin lesmateriaal te delen, notulen rond te sturen of te discussiëren over de laatste vergadering. Het is ook mogelijk als leerkracht om een opdracht met de klas te delen en deze na te kijken via Teams. In dit webinar bepreekt Maurits Knoppert de mogelijkheden en laat hij zien hoe u ermee aan de slag kunt.

 

 

Dummy