Normenkader

Alles over het normenkader en een sterk IBP-beleid

Alle schoolbesturen in Nederland moeten eind 2027 voldoen aan het normenkader. Hierin staan belangrijke normen om het onderwijs meer weerbaar te maken tegen dreigingen. Op deze pagina lees je wat jullie van APS IT-diensten kunnen verwachten rondom het normenkader. Zo besteden wij samen met ons consortium (SURF en SLBdiensten) al vanaf 2014 aandacht aan IBP, ruim voor de komst van de AVG. En dit blijven we de komende jaren doen!

Wat wordt er van je schoolbestuur verwacht?

Het normenkader is een middel dat helpt bij het toewerken naar digitaal veilig onderwijs. Door de beveiligingsrisico’s te reduceren, verhoog je stap voor stap het volwassenheidsniveau van je schoolbestuur. Eind 2027 moet ieder schoolbestuur voldoen aan tenminste volwassenheidsniveau 3. Dit betekent dat jullie alle risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in kaart hebben gebracht en maatregelen hebben genomen om deze risico’s acceptabel te maken. In totaal zijn er 5 niveaus.

Start met deze belangrijke technische basismaatregelen

We adviseren je om in ieder geval vast aan de slag te gaan met de onderstaande technische basismaatregelen. Let op: met deze maatregelen ben je al goed op weg, maar onthoud dat er nog meer maatregelen zijn die je moet nemen.

 • Richt de Microsoft 365-tenant veilig in. Binnenkort volgt een handleiding met tips voor een veilige inrichting.
 • Controleer op regelmatige basis (jaarlijks) de veiligheid en alle rollen en rechten binnen jullie omgeving. 
  Tip: tijdens de Microsoft 365 APK loopt onze ervaren consultant de Microsoft 365-omgeving helemaal na en krijgen jullie uitgebreid advies.
 • Stel multifactorauthenticatie (MFA) in. 
  Tip: wanneer jullie Entra ID (voorheen Azure AD) gebruiken als Single Sign-On naar diensten zoals ParnasSys en AFAS, is MFA daar direct ingeregeld.
 • Voer een sterk wachtwoordbeleid in.
 • Regel een goede back-up.
Overzicht van deze maatregelen met onze tips


Wat kun je van APS IT-diensten verwachten?

Onze bijdrage aan het normenkader en het verhogen van de digitale weerbaarheid van scholen richt zich vooral op bepaalde technische maatregelen en het regelen van de juiste contracten met leveranciers. Wij helpen niet bij het opstellen van een IBP-beleid, daar moet je als schoolbestuur zelf de regie voor nemen. De experts van Privacy op School kunnen hier wel bij ondersteunen. We brengen je graag met hen in contact! Bekijk en download ook deze handige checklist voor het normenkader van Privacy op School.

Ook nemen wij deel aan het IBP-platform: een samenwerking met leveranciers en het programma Digitaal Veilig Onderwijs om scholen zo goed mogelijk ondersteunen bij het normenkader IBP.

Wat wij als APS IT-diensten verder bieden:

Meer over IBP en het normenkader

ICT is onmisbaar geworden in het onderwijs. Voor de continuïteit van jullie onderwijs en de bedrijfsvoering is het cruciaal dat de ICT altijd op orde is en weerbaar tegen dreigingen. Daarom ben je als schoolbestuur verantwoordelijk voor een goed informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP-beleid). Het doel van zo’n IBP-beleid is om de:

 • continuïteit van het onderwijs te waarborgen. De data moet altijd beschikbaar en toegankelijk zijn, bijvoorbeeld na een cyberaanval, storing of natuurramp.
 • integriteit van (leerling)data te waarborgen. De data moet altijd kloppen, denk aan persoonlijke cijfers, salarissen en zorggegevens. 
 • vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. De data mag alleen beschikbaar zijn voor de mensen die daar toegang tot hebben.

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het Funderend Onderwijs  is bedoeld om schoolbesturen te helpen met het versterken van hun IBP-beleid en het verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens. In dit normenkader staan technische en organisatorische maatregelen die ook jullie moeten opstellen én implementeren. Allemaal om de weerbaarheid tegen dreigingen te verhogen!

Bekijk het normenkader

Het normenkader bestaat nu uit 69 normen voor informatiebeveiliging. Later worden daar de normen voor privacy aan toegevoegd.

Het is belangrijk dat bestuurders zich écht bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor dit normenkader en een goed IBP-beleid. De accountant zal ernaar vragen of er kan een auditor langskomen voor controle. Denk daarom goed na over jullie aanpak en bepaal hierbij ook de rol van de bovenschoolse ICT’er.

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. 030 2856870 info@apsitdiensten.nl